ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Повинні знати:   визначення біосфери, її межі та склад,  визначення ноосфери по В.І.Вернадському,  геохімічну роль живої речовини в біосфері, причини стабільності біосфери,  космічну роль біосфери, екопроблеми України. Повинні вміти:   визначати причини стабільності біосфери,  визначати проблеми ноосфери,  планувати і здійснювати заходи щодо Читать дальше …

Онтогенез

ПЛАН Онтогенез. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмах. Особливості постембріонального розвитку тварин. Онтогенез. Онтогенез — індивідуальний розвиток особини з моменту зародження до природної смерті або до припинення існування одноклітинного організму внаслідок поділу. Онтогенез визначається на підставі реалізації генетичної інформації та дії Читать дальше …

ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Екологія (Основи екології)»

Анотоція Контрольна робота з 6 варіантів, кожен з яких включає 8 теоритичнихпитань: 6 питання – тестового характеру закритої форми відповіді, де студентам пропонується обрати один правильний варіант відповіді з трьох запропонованих. 2 питання мають описовий характер , в якому студенти повинні Читать дальше …

Лабораторна робота. Тема: ОЦІНКА САНІТАРНОГО СТАНУ ВОДИ

Тема:               ОЦІНКА САНІТАРНОГО СТАНУ ВОДИ Мета:              Навчитися робити розрахунки і оцінювати санітарний стан води. Водні ресурси нашої планети складають близько, 1,5-10 км , але прісна вода складає лише 2 % цієї маси. Прісна вода забезпечує різноманітні по­треби людини у водних Читать дальше …

Кислотні дощі. Лабораторна робота по Екології

Тема: Кислотні дощі             Мета: Навчитися виявляти кислотність дощів по їх опадам в Кривому Розі             Теорія: «Кислими» вважають опади у вигляді дощу або снігу при значені  Рн 5,6. В чистій атмосфері, яка не має домішок, опади підкислюються вуглекислотою, яка Читать дальше …

РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА ВИКИД ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ. Лабараторна робота

Тема:    РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА  ВИКИД ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН   В АТМОСФЕРУ   СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ Мета: Навчитися робити розрахунок плати за викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел в атмосферу. Теорія: Сума плати за нормований викид шкідливих речовин в атмосферу. Для підприємств, що мають встановлені Читать дальше …

Лабораторна робота Экологія. ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ДЕМОГРАФІЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ І СТАНОМ БІОСФЕРИ

ТЕМА:      ВИВЧЕННЯ  ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ДЕМОГРАФІЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ І СТАНОМ БІОСФЕРИ МЕТА:     За допомогою графічного методу дослідити зростання кількості       населення планети і зменшення площі орних земель, та встановити зв’язок       між демографічним вибухом і зростанням антропогенного впливу на       навколишнє середовище Читать дальше …

Вивчення ланцюгів живлення. Лабораторна робота по Екології

Тема: Вивчення ланцюгів живлення             Мета: Навчитися будувати ланцюги живлення, екологічні піраміди                      числень і маси.             Теорія: Важливим поняттям для екосистеми є ланцюг живлення.                             Ланцюг живлення – це взаємовідносини між організмами          під час переносу енергії (їжі) Читать дальше …

Перспективний план роботи гуртка «Весела палітра» з дітьми старшої групи

Вересень № з/п Зміст роботи Дата виконання 1. Тема: Спогади про літо. Мета: Продовжувати знайомити дітей з технікою малювання кольоровою крейдою.   2. Тема:Дощик Мета: Вчити малювати дітей фарбами відкритою долонею.   3. Тема: Святковий салют. Мета: Ознайомити дітей з Читать дальше …

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт. Залікові питання з дисципліни Екологія

Розвиток основних факторів глобальної екологічної кризи. Деградація довкілля за демографічним фактором Деградація довкілля за промислово-енергетичним фактором. Природні катастрофи. Сутність сучасної екології. Предмет дослідження, визначення та завдання сучасної екології Географічне положення України. Корисні копалини в Україні. Заповідний фонд. Основні екологічні проблеми Читать дальше …