ЕКОЛОГІЯ (ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ) Навчальна програма підготовки молодших спеціалістів

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА На початку XXI століття людство усвідомило, що кожен фа­хівець, працівник будь-якої сфери діяльності повинен мати еко­логічні знання, розуміти, які дії ведуть до руйнування природно­го середовища, а які, навпаки, сприяють його відновленню і збе­реженню. Людина має розбиратися в причинній Читать дальше …

Зміст навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЯ (ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ)

ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ   Повинні знати:   предмет екології, історію виникнення та розвитку екології, місце екології в системі біологічних наук, структуру і завдання сучасної екології, екосистему Повинні вміти:  орієнтуватися в  екологічних школах, виділяти етапи розвитку екології,  формулювати предмет і завдання Читать дальше …

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Повинні знати:   визначення біосфери, її межі та склад,  визначення ноосфери по В.І.Вернадському,  геохімічну роль живої речовини в біосфері, причини стабільності біосфери,  космічну роль біосфери, екопроблеми України. Повинні вміти:   визначати причини стабільності біосфери,  визначати проблеми ноосфери,  планувати і здійснювати заходи щодо Читать дальше …

Онтогенез

ПЛАН Онтогенез. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмах. Особливості постембріонального розвитку тварин. Онтогенез. Онтогенез — індивідуальний розвиток особини з моменту зародження до природної смерті або до припинення існування одноклітинного організму внаслідок поділу. Онтогенез визначається на підставі реалізації генетичної інформації та дії Читать дальше …

ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Екологія (Основи екології)»

Анотоція Контрольна робота з 6 варіантів, кожен з яких включає 8 теоритичнихпитань: 6 питання – тестового характеру закритої форми відповіді, де студентам пропонується обрати один правильний варіант відповіді з трьох запропонованих. 2 питання мають описовий характер , в якому студенти повинні Читать дальше …

Лабораторна робота. Тема: ОЦІНКА САНІТАРНОГО СТАНУ ВОДИ

Тема:               ОЦІНКА САНІТАРНОГО СТАНУ ВОДИ Мета:              Навчитися робити розрахунки і оцінювати санітарний стан води. Водні ресурси нашої планети складають близько, 1,5-10 км , але прісна вода складає лише 2 % цієї маси. Прісна вода забезпечує різноманітні по­треби людини у водних Читать дальше …

Кислотні дощі. Лабораторна робота по Екології

Тема: Кислотні дощі             Мета: Навчитися виявляти кислотність дощів по їх опадам в Кривому Розі             Теорія: «Кислими» вважають опади у вигляді дощу або снігу при значені  Рн 5,6. В чистій атмосфері, яка не має домішок, опади підкислюються вуглекислотою, яка Читать дальше …

РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА ВИКИД ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ. Лабараторна робота

Тема:    РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА  ВИКИД ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН   В АТМОСФЕРУ   СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ Мета: Навчитися робити розрахунок плати за викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел в атмосферу. Теорія: Сума плати за нормований викид шкідливих речовин в атмосферу. Для підприємств, що мають встановлені Читать дальше …

Лабораторна робота Экологія. ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ДЕМОГРАФІЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ І СТАНОМ БІОСФЕРИ

ТЕМА:      ВИВЧЕННЯ  ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ДЕМОГРАФІЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ І СТАНОМ БІОСФЕРИ МЕТА:     За допомогою графічного методу дослідити зростання кількості       населення планети і зменшення площі орних земель, та встановити зв’язок       між демографічним вибухом і зростанням антропогенного впливу на       навколишнє середовище Читать дальше …

Вивчення ланцюгів живлення. Лабораторна робота по Екології

Тема: Вивчення ланцюгів живлення             Мета: Навчитися будувати ланцюги живлення, екологічні піраміди                      числень і маси.             Теорія: Важливим поняттям для екосистеми є ланцюг живлення.                             Ланцюг живлення – це взаємовідносини між організмами          під час переносу енергії (їжі) Читать дальше …