РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА ВИКИД ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ. Лабараторна робота

Тема:    РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА  ВИКИД ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН   В АТМОСФЕРУ   СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Мета: Навчитися робити розрахунок плати за викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел в атмосферу.

Теорія: Сума плати за нормований викид шкідливих речовин в атмосферу. Для підприємств, що мають встановлені норми ГДК, суму платежів за нормований викид шкідливих речовин в атмосферу визначають за  відомою формулою.

де П — сума платежів за нормований викид, грн; Кі — показник відносної
екологічної небезпечності підприємства; Цн — ставка платежів за нормативно
допустимий викид, грн./умовн.т; М — нормативно допустима маса валових
викидів І-ї домішки ( у межах, встановлених ГДВ і ТУВ ), т/рік; Аі —
показник відносної агресивності І -ї домішки; п — кількість шкідливих
речовин, що викидаються підприємством в атмосферу.

ХІД  РОБОТИ

                        Розрахуйте суму платежів  по таблиці  і зробіть висновки.

Домішки Показник відносної екологічної небезпечності підр. Кі Показник відносної  агресивності J-ї домішки Аі Нормований викид
Встановлена норма викиду, т/рік Фактичний викид Мн, т/рік Ставка платежів, Цн, грн./умов ну т Сума платежів, грн.. К Цн АjМі
Пил нетоксичний 3,6 0,7 450,0 470,0 89,0  
Пил ливарний 3,6 1,8 600,0 600,0 89,0  
Оксид сульфуру 3,6 1,0 180,0 170,0 89,0  
Оксиду нітрогену 3,6 3,1 45,0 50,0 89,0  
Вуглеводні 3.6 0,5 72,0 70,0 89,0  
Ацетон 3,6 0,4 7,0 7,5 89,0  
Форомальдегід 3,6 18,0 30,0 18,0 89,0  
Всього:            

Висновок: Проаналізуйте склад домішок, що викидаються у повітря підприємством та їх вплив на довкілля;

Запропонуйте заходи, направлені на зменшення забруднення повітря.