Закон контраста

Следует отличать технический контраст, т.е. контрастный снимок от художественного контраста, т.е. контраста как средства композиции. Как творческий прием контраст позволяет выделить особенности нескольких объектов в их сравнении. Большой рядом с маленьким, толстый и тонкий, новое и старое и т.д. Этот Читать дальше …

Історичний розвиток органічного світу

Тема 3.  Система органічного світу як відображення його історичного розвитку Гіпотези виникнення життя на Землі. Становлення еволюційних поглядів.  Штучний добір. Природний добір. Рівні еволюції: мікроеволюція, видоутворення, макроеволюція. Різноманіття органічного світу. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Поява основних Читать дальше …

Надорганізмові рівні організації життя

Тема 1. Організми і середовище. Популяції та екосистеми   Екологічні чинники. Загальні закономірності їх впливу на організм. Фотоперіодизм. Середовища існування (наземно-повітряне, водне, ґрунтове, живі організми  як середовище існування). Пристосування організмів до чинників середовища. Популяція. Характеристика популяції. Особливості структури популяцій людини. Читать дальше …

Організмовий рівень організації життя

Тема 1. Неклітинні форми життя і одноклітинні  організми Віруси, пріони. Будова, життєві цикли. Роль у природі й житті людини. Небезпечні вірусні хвороби людини. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу, гепатитів та інших вірусних хвороб людини. Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Обмін речовин, енергії   і Читать дальше …

Клітинний рівень організації життя

Структура   клітини і її компонентів Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Загальний план будови клітин. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів. Клітинні мембрани: хімічний склад, будова і функції. Транспорт речовин через мембрани. Поверхневий апарат клітини,   його функції та особливості будови. Ядро.  Читать дальше …

Молекулярний рівень організації життя

Тема 1. Неорганічні речовини. Елементний склад організмів. Неорганічні речовини (вода, кисень, оксиди, кислоти, луги і мінеральні солі) у життєдіяльності організмів. Біологічна роль іонів. Тема 2. Органічні речовини Органічні речовини, їх різноманітність та значення в існуванні живих істот. Історія вивчення.  Малі Читать дальше …

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ Навчальна програма підготовки молодших спеціалістів «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА На початку XXI століття людство усвідомило, що кожен фа­хівець, працівник будь-якої сфери діяльності повинен мати еко­логічні знання, розуміти, які дії ведуть до руйнування природно­го середовища, а які, навпаки, сприяють його відновленню і збе­реженню. Людина має розбиратися в причинній Читать дальше …

ЕКОЛОГІЯ (ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ) Навчальна програма підготовки молодших спеціалістів

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА На початку XXI століття людство усвідомило, що кожен фа­хівець, працівник будь-якої сфери діяльності повинен мати еко­логічні знання, розуміти, які дії ведуть до руйнування природно­го середовища, а які, навпаки, сприяють його відновленню і збе­реженню. Людина має розбиратися в причинній Читать дальше …

Зміст навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЯ (ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ)

ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ   Повинні знати:   предмет екології, історію виникнення та розвитку екології, місце екології в системі біологічних наук, структуру і завдання сучасної екології, екосистему Повинні вміти:  орієнтуватися в  екологічних школах, виділяти етапи розвитку екології,  формулювати предмет і завдання Читать дальше …

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Повинні знати:   визначення біосфери, її межі та склад,  визначення ноосфери по В.І.Вернадському,  геохімічну роль живої речовини в біосфері, причини стабільності біосфери,  космічну роль біосфери, екопроблеми України. Повинні вміти:   визначати причини стабільності біосфери,  визначати проблеми ноосфери,  планувати і здійснювати заходи щодо Читать дальше …