Лабораторна робота Экологія. ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ДЕМОГРАФІЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ І СТАНОМ БІОСФЕРИ

ТЕМА:      ВИВЧЕННЯ  ЗВЯЗКУ МІЖ ДЕМОГРАФІЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ І СТАНОМ БІОСФЕРИ

МЕТА:     За допомогою графічного методу дослідити зростання кількості

      населення планети і зменшення площі орних земель, та встановити зв’язок

      між демографічним вибухом і зростанням антропогенного впливу на

      навколишнє середовище .

Обладнання: Наочний фільм про демографію.

Теорія:  Вченими світу підраховано, що сучасна біосфера Землі здатна підтримувати нормальне функціонування і розвиток людства, кількість якого не переви­щує 4-5 млрд. чоловік ( за деякими даними 3-4 млрд. чоловік ).

За даними американського експерта Р. Макнамари протягом багатьох тисячоліть населення зростало із швидкістю руху равлика. Більше мільйона років
знадобилося, щоб у 1800 році кількість населення досягла 1 млрд. чоловік. Але
далі темп почав різко зростати і у XX столітті досяг рівня „ демографічного
вибуху»:     1800 рік — 1млрд.;                         1975 рік — 4млрд.;

                                 1930 рік — 2 млрд.;                                  1987 рік — 5 млрд.;

                                 1960 рік — 3 млрд.;                       1999 рік — 6 млрд.

Щосекунди населення нашої планети збільшується на 3 людини;

Щохвилини — на 172 людини;

Щотижня — на 1,7 млн. чоловік;

Щороку — на 90-100 млн. чоловік!

Х І Д  РОБОТИ

            1.Використовуючи статистичні дані, побудуйте графік абсолютного
зростання населення Землі з 1750 по 2050 рік для:

а) розвинених країн;        б) розвиваючих країн.

            2.Побудуйте графік зміни площі орних земель за цей же період.

ЗРОБІТЬ ВИСНОВКИ:

 1. Проаналізуйте процес зростання населення у цих типах країн,
  порівняйте з процесом зміни площі орних земель. Які можливі
  наслідки цих процесів?
 2. Чому неконтрольоване зростання населення є негативним фактором
  для біосфери?
 3. Наведіть приклади впливу на біосферу господарчої діяльності
  людського суспільства у другій половині 20 століття.
 4. Зробіть підсумок.