Вивчення ланцюгів живлення. Лабораторна робота по Екології

Тема: Вивчення ланцюгів живлення

            Мета: Навчитися будувати ланцюги живлення, екологічні піраміди

                     числень і маси.

            Теорія: Важливим поняттям для екосистеми є ланцюг живлення.

                            Ланцюг живлення – це взаємовідносини між організмами

         під час переносу енергії (їжі) від її джерела (зеленої рослини)

         через ряд організмів шляхом поїдання) на більш високі

         трофічні рівні.

                             На цьому шляху переносу енергії діють продуценти – представники рослинного світу та консументи ступеня.

ХІД  РОБОТИ

         Завдання 1

         Побудувати екологічну піраміду мами.

            Умови: На основі правила екологічної піраміди визначте, скільки потрібно риби, щоб в океані існувала качатка вагою 900 кг?

            Завдання 2

            Побудувати ланцюг живлення для яструба.

            Завдання 3

            Заповнити таблицю: «Прісноводна водойма»

Компоненти екосистеми Представники органічного світу
Продуценти  
Консументи: а) першого порядку  
б) другого порядку  
в) третього порядку  
Редуценти  

Висновок: Зазначте ,що     у процесі кожного чергового переносу енергії їжі з одного трофічного рівня на інший (вищий) більша частина енергії губиться, переходячи в теплову (переходить на вищий рівень приблизно 10% енергії).