Стих Урок по астрономии

  Астрономия ребята Очень интересная. Глубь вселенной бесконечна И загадка вечная.   В ней галактики и звёзды Воедино связаны. Очень многие загадки Нами не разгаданы.   Но, давайте разберёмся В нашей мы Галактике: В котором и вращаются Звёзды по эклиптике. Читать дальше …

Звездное время

В мореходной астрономии важную роль играет звездное время. Звездным сутками называется промежуток времени полного оборота Земли относительно точки Овна. За начало звездных суток принимается момент верхней кульминации точки весеннего равноденствия. Следовательно, промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями точки весеннего Читать дальше …

Периоды в движении Луны

Плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости эклиптики в среднем под углом 5°09′. Следовательно склонение Луны изменяется в пределах 0° < <28°36′. Движение Луны относительно Земли имеет важное значение для судовождения, т.к. от этого зависят приливы. Если в течении 1-2 часов Читать дальше …

Видимое годовое движение Солнца

orbita

В результате движения Земли по своей орбите наблюдателю на Земле кажется, что Солнце все время перемещается по небесной сфере относительно неподвижных звезд. Правда наблюдать движение Солнце относительно звезд не представляется возможным, т.к. звезды в дневное время не видны. Перечислим некоторые Читать дальше …

Основа астрономії

Основа астрономії — спостереження. Вивчаючи потоки електро­магнітних хвиль від небесних світил, астрономи не тільки змогли визна­чити відстані до них, дослідити фізичні умови в їхніх надрах, встанови­ти хімічний склад їхніх атмосфер,  з’ясувати внутрішню будову, але й на­креслити шляхи їхньої еволюції впродовж Читать дальше …

Молочний шлях. Будова галактики. Місце сонячної системи в галактиці. Зоряні скупчення і асоціації. Туманності

Всесвіт має складну комірчасту структуру, у якій відбувається гравітаційна взаємодія всіх космічних тіл. 2. Наша галактика має назву Молочний Шлях. Вона є видимою частиною Галактики. 3. Галактика складається із зір, зоряних скупчень, міжзоряного газу, різноманітних полів і випромінювання. 4. Сонячна Читать дальше …

Приймочі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні техніки. Астрономічні обсерваторії.

Приймачі випромінювання Приймачами випромінювання називають елементи, що призначені для перетворення енергії оптичного випромінювання в енергію будь-якого іншого вигляду (електричну, теплову). Приймачі, що перетворюють ІЧ-випромінювання у видиме, називаються перетворювачами. За принципом дії приймачі ділять на такі основні групи: теплові, фотоелектричні і Читать дальше …

Випромінювання небесних світил

Картинки по запросу космос вселенная

Астрономія — наука всехвильова. Галузь астрономії, яка вивчає Всесвіт у видимому світлі, називається оптичною. Але видиме світло займає лише маленьку ділянку електромагнітного спектра, куди входять також радіохвилі, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське та гамма-випромінювання — різні за довжиною (чи частотою) електромагнітні хвилі. Читать дальше …

Видимі рухи планет

Нижні та верхні планети. За особливостями свого видимого руху на небесній сфері планети поділяються на дві групи: нижні (Меркурій, Венера) і верхні (Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон). Рух верхніх і нижніх планет небесною сферою відбувається по-різному. Меркурій і Венера перебувають на небі або Читать дальше …

Небесні світила і небесна сфера

Небесна сфера-уявна сфера довільного радіуса,в центрі якої знаходиться спостерігач і на яку  спроектовано всі світила так,як він бачить її у певний момент часу з певної точки простору. Точки перетину прямовисної  лінії з небесною сферою: Над головою спостерігача точка – Зеніт Читать дальше …