Відповідальність і обов’язки керівників та виконавців робіт

 1. Головний інженер ЛВУ МГ несе відповідальність за організацію робіт по забезпеченню безпечного проведення г/н робіт в цілому на об’єктах ЛВУ МГ.

2 Головний інженер зобов’язаний:

 • організувати роботу по забезпеченню виконання вимог інструкції в цілому по підприємству;
 • здійснити затвердження (видачу) нарядів-допусків (планів проведення робіт) на г/н роботи;
 • призначити наказом відповідального керівника г/н робіт, у разі значного їх обсягу, підвищеної складності та задіяння сторонньої організації або кількох колективів виконавців;
 • вжити заходи по скороченню кількості г/н робіт згідно з вимогами;
 • забезпечити створення учбово-тренувальних полігонів і тренажерів для навчання персоналу безпечним методам проведення г/н робіт.
 1. Відповідальність за організацію проведення г/н робіт на об’єкті (цех, установка, дільниця, ємкість, апарат тощо) несе керівник об’єкта.
 2. Керівник служби (цеху) зобов’язаний:

—  організувати розробку заходів по підготовці і безпечному проведенню г/н роботи і забезпечити контроль за її проведенням;

 • призначити керівника підготовчих та керівника г/н робіт із числа тих інженерно-технічних працівників, які знають порядок підготовки і правила проведення цих робіт;
 • разом із керівником г/н роботи визначити 313, засоби індивідуального захисту органів дихання (313 ОД), склад виконавців та встановити режим їх роботи (тривалість перебування у засобах захисту і перерв у роботі, періодичність відбору проб повітря і т.п.);
 • здійснити сумісно з керівником г/н робіт інструктаж робітників сторонніх служб і організацій про основні небезпечні і шкідливі фактори в цеху (на об’єкті, установці тощо.).
 1. Начальник зміни (черговий диспетчер) несе відповідальність за правильність схеми відключення обладнання, апаратів, комунікацій тощо, на яких повинна виконуватись г/н робота, правильність і повноту інструктажу відповідального за підготовчі роботи та відповідального за проведення г/н робіт про те, яке обладнання до проведення г/н робіт і в період їх проведення знаходиться під тиском, високій температурі, напругою, є вибухонебезпечним і т.п., за вірність та повноту застосованих мір безпеки, а також допуск персоналу до проведення підготовчих робіт і до безпосереднього проведення г/н робіт.
 2. Начальник зміни (черговий диспетчер) зобов’язаний:
 • забезпечити можливість безпечного проведення підготовчих робіті самих г/н робіт;
 • попередити експлуатаційний персонал зміни та суміжних служб про проведення г/н робіт, про що зробити відповідний напис в журналі прийому-здачі зміни;

—  перевірити готовність об’єкта (цеху, установки, дільниці, ємкості, апарату тощо) до проведення г/н робіт, а також повноту і якість проведення цихробіт після їх закінчення;

 • здійснити сумісно з керівником г/н робіт інструктаж робітників сторонніх служб і організацій про основні небезпечні та шкідливі факторив цеху;
 • повідомити керівника г/н роботи, а також виконавців про можливівідхилення в роботі виробництва, за появи яких г/н роботи повинні бути припинені;
 • фіксувати у спеціальному журналі хід підготовки та проведення г/н робіт, керуючись інформацією відповідальних осіб з місця робіт.
 1. Відповідальний керівник комплексу г/н робіт зобов’язаний нести відповідальність за організацію та безпосереднє їх проведення, в т.ч. за організацію забезпечення:

—  необхідним обладнанням, механізмами, інструментами, пристроями;

-КВША;

 • транспортними засобами;
 • двостороннім телефонним та радіозв’язком;
 • 313, ЗКЗ, ЗІЗОД;
 • протипожежними і рятувальними засобами;
 • знаками безпеки і плакатами;
 • засобами надання долікарняної допомоги;
 • харчування та відпочинку персоналу;
 • розміщення персоналу, який безпосередньо або на певних етапах роботи не приймає участь в її проведенні, транспортних засобів, місць харчування, відпочинку та обігріву і т. ін.;
 • зв’язку з державними контролюючими та іншими органами (у разі необхідності), як-от: Держадміністрація, Держнаглядохоронпраці, органи пожежної, санітарної та екологічної інспекції, міліція, прокуратура, пожежна частина тощо;
 • дисципліни (трудової, технологічної), в т.ч. за унеможливленням надходження до місця робіт та вживання персоналом алкогольних напоїв і наркотичних речовин.
 1. Керівник підготовчих робіт зобов’язаний:
 • розпочинати роботу тільки за погодженням із диспетчером;
 • забезпечити послідовність і повноту проведення заходів, передбачених в наряді-допуску або в журналі обліку г/н робіт, що виконуються без наряду-допуску;
 • після закінчення підготовчої роботи перевірити повноту і якість її виконання відповідно до обсягу, визначеного нарядом-допуском (планом робіт), та здати об’єкт (цех, установку, дільницю, ємкість, апарат тощо) керівнику г/н роботи, з оформленням передачі підписами в наряді керівниківобох етапів;
 • довести до відома відповідального працівника за проведення г/н роботи і виконавців робіт про специфічні особливості виробництва, об’єкту та про характерну небезпеку, яка може виникнути при виконанні роботи.
 1. Керівник підготовчих робіт особисто керує їх проведенням і несе відповідальність за правильність і надійність відключення та відглушення заглушками (у випадку необхідності) дільниці проведення г/н робіт та забезпечення заходів безпеки, передбачених в наряді-допуску або в журналі обліку г/н робіт, що виконуються без оформлення наряду-допуску, за
  технічне керівництво роботою і дотримання працівниками заходів безпеки, трудової і технологічної дисципліни.

10 Керівник г/н робіт особисто керує їх проведенням і несе відповідальність за правильність та повноту вжитих заходів безпеки, за достатню кваліфікацію осіб, призначених виконавцями робіт, за повноту і якість їх інструктажу, за технічне керівництво роботою і дотримання працюючими заходів безпеки, трудової і технологічної дисципліни.

11 Керівник г/н роботи зобов’язаний:

 • разом з керівником підготовчих робіт перевірити повноту проведення підготовчих заходів та готовність об’єкта до проведення робіт і підтвердити своїми підписами в наряді-допуску;
 • перевірити у виконавців наявність та справність 313, інструментуі пристроїв, їх відповідність характеру робіт, що підлягають виконанню;
 • безпосередньо перед виконанням г/н роботи, з врахуванням конкретних умов, послідовності та методики їх проведення, мір безпеки та дій у випадку виникнення аварійних ситуацій, провести інструктаж виконавців і оформити його проведення підписами в наряді-допуску;
 • повідомити змінного диспетчера, службу охорони праці про готовність об’єкта і виконавців до проведення робіт;
 • за погодженням із диспетчером давати вказівку виконавцям приступити до роботи, попередньо перевіривши місце роботи, стан засобів захисту, готовність виконавців до проведення роботи і здійснивши контроль за станом повітряного середовища; контролювати повноту та послідовність проведення заходів, передбачених в наряді-допуску (плані робіт) або інструкціях на робочих місцях;
 • забезпечити послідовність і режим проведення г/н роботи згідно з нарядом-допуском (планом робіт), технологічним регламентом об’єкта;
 • забезпечити контроль за станом повітряного середовища в термін, який вказаний в наряді-допуску;
 • вжити заходи, що виключають допуск до місця проведення г/н роботи осіб, не зайнятих її проведенням;
 • у випадку виникнення небезпеки або погіршення самопочуття виконавців негайно припинити проведення робіт, довести це до відома керівника комплексу г/н робіт, диспетчера і вжити необхідні заходи по забезпеченню безпеки робіт; після закінчення регламентованих перерв переконатися, що умови безпечного проведення робіт не змінилися, не допускати відновлення робіт при виявленні змін умов її безпечного проведення;
 • після закінчення г/н робіт оглянути місце їх проведення і забезпечити усунення виявлених порушень, що можуть привести до технологічних неполадок, пожеж, травм чи аварій.

12 Виконавці г/н робіт несуть відповідальність за виконання всіх заходів
безпеки, передбачених в наряді-допуску або в інструкціях на робочих місцях для робіт, що виконуються без наряду-допуску.

13 Виконавці г/н робіт зобов’язані:

 • пройти інструктаж по безпечному проведенню робіт і розписатися в наряді-допуску;
 • ознайомитися із умовами, характером і обсягом робіт на місцях їх проведення; виконувати тільки ту роботу, яка вказана в наряді-допуску;
 • приступати до проведення робіт тільки по вказівці відповідального за їх проведення; застосовувати засоби захисту і дотримуватися заходів безпеки, передбачених нарядом-допуском;
 • знати ознаки отруєння шкідливими речовинами, місця розміщення засобів зв’язку і сигналізації, порядок евакуації потерпілих із небезпечної зони;
 • вміти надавати першу допомогу потерпілим, користуватися 313, рятувальним спорядженням та інструментом;
 • слідкувати за станом самопочуття працюючих поряд, надавати їм необхідну допомогу при погіршенні власного самопочуття або виявленні ознак недуги у будь-кого із працюючих, роботу припинити і негайно повідомити про це керівнику робіт;
 • після закінчення г/н робіт ретельно оглянути місце їх проведення,усунути виявлені порушення, що можуть призвести до технологічних неполадок, пожеж, травм чи аварій;
 • припиняти г/н роботи у разі виникнення небезпечних ситуацій.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *