Проведення газонебезпечних робіт

 1. До плану організації робіт і наряду-допуску повинне додаватися вико­навче креслення або копії з нього (затверджена схема, ескіз) із зазначенням місця і характеру виконуваної роботи. Перед початком проведення г/н роботи її керівник зобов’язаний перевірити відповідність виконавчого креслення або копії з нього (схеми, ескізу) фактичному розміщенню об’єкта на місцях робіт.
 2. Газонебезпечні роботи дозволяється розпочинати тільки після проведення в повному обсязі всіх підготовчих робіт і заходів, передбачених нарядом-допуском, планом організації робіт, інструкціями на робочих місцях та інших заходів, потреба в яких виникла після звільнення комунікацій від газу і вони узгоджені з диспетчером і допущені до виконання посадовою особою, яка видала наряд-допуск.Забороняється самовільно збільшувати обсяг г/н робіт, передбачених нарядом-допуском та планом організації робіт.
 3. Газонебезпечні роботи, які вимагають оформлення наряду-допуску, виконуються бригадою виконавців у складі не менше 2-х чоловік під керівництвом третьої особи — керівника робіт (спеціаліста). Члени бригади повинні бути забезпечені відповідними 313, спецодягом, спецвзуттям, інструментом, пристроями та допоміжними матеріалами.
 4. Про готовність об’єкта і виконавців до проведення г/н робіт необхідно повідомити диспетчера і отримати від нього підтвердження можливості проведення робіт. Без підтвердження можливості проведення робіт диспетчером, про що робиться відмітка в п. 18 наряду-допуску, починати роботи забороняється.
 5. Входити та в’їзджати в г/н зону дозволяється тільки з дозволу керівника г/н робіт і у відповідних 313, одягнутих за межами небезпечної зони. Робота повинна починатися виконуватись в присутності керівника г/н роботи і, у випадках необхідності, представників зазначених в наряді-допуску служб. Необхідність їх постійної присутності на місці робіт або періодичного здійснення контролю визначається нарядом-допуском .
 6. Виконавці г/н роботи повинні приступати до неї по вказівці її керівника, котрий віддає розпорядження про початок і порядок проведення г/н роботи.
 7. Число учасників г/н роботи, які знаходяться в небезпечній зоні, має
  бути мінімальним.
 8. У разі загазованості повітря робочої зони вище гранично-допустимої концентрації (ГДК), а також нестачі кисню (об’ємний вміст кисню в повітрі менше 20 %) г/н роботи необхідно виконувати у відповідних протигазах (ЗІЗОД).
 9. Роботи зовні приміщень під час дощу, снігопаду та сильного вітру повинні проводитися із застосуванням спеціального укриття.

10 Газонебезпечні роботи повинні виконуватись із застосуванням інструментів і пристроїв, які б унеможливлювали іскроутворення, у відповідному спецодязі і спецвзутті. Інструменти і пристрої із сталі повинні бути обміднені або густо змазані солідолом. Працівники і спеціалісти, які вико­нують г/н роботу в колодязі, резервуарі, АГНКС тощо, повинні бути у вог­нетривкому спецодязі і взутті без сталевих підківок і цвяхів.

11.Застосування ЗІЗОД і тривалість роботи в них повинні відповідати вимогам стандартів і технічних умов. Тривалість одноразового перебування працюючого у шланговому протигазі визначається нарядом-допуском, але не повинна перевищувати 30 хвилин.

Тривалість одноразового перебування працюючих в киснево-ізолюючо­му протигазі, повітряно-ізолюючому апараті, регенеративному респірато­рі визначається технічними характеристиками поіменованих ЗІЗОД (з вра­хуванням часу, необхідного для входу в загазовану зону та виходу із неї), за виключенням 10-15 хвилинного резерву часу на випадок виникнення не­передбачених ситуацій.

12.Випуск газу і знаходження людей біля лінійних кранів та випускних свічок під час грози забороняється.

Якщо при випусканні газу на свічку разом з газом із неї викидається га­зовий конденсат, вода тощо, арматура на свічці має бути відразу закрита, а випуск газу зупинено. Наступне скидання газу слід поновити після при­йняття заходів щодо запобігання викидів газового конденсату, води тощо.

 • Газонебезпечна робота на промплощадці газового об’єкта повинна проводитися, як правило, після його виведення із експлуатації і підготовки обладнання і трубопроводів у відповідності з вимогами п. 4.
 • Допускається проведення г/н роботи на окремому вузлі без зниження тиску газу в суміжних технологічних вузлах, технологічних лініях, обладнанні тощо, а якщо це технічно можливо, то і без зупинки експлуатації об’єкта.
 • У випадку необхідності проведення г/н роботи на газовому об’єкті без його зупинки (п.п. 13, 14) необхідно:
 • встановити постійний контроль за вибухо- і пожежобезпечним ста­ном зони г/н роботи в процесі її виконання, в т.ч. щодо своєчасного виявлення витоків (пропусків) газу, газового конденсату легкозаймистих речовин (ЛЗР) із обладнання, арматури, трубопроводів, що продовжують працювати, а також за технологічними випусками газу (ЛЗР) через свічки та запобіжні клапани обладнання;
 • заборонити на період г/н робіт продувку обладнання, арматури і трубопроводів, а також інші роботи, що можуть призвести до ускладнень тазбільшення небезпеки г/н роботи;
 • організувати безперервний оперативний контроль загазованості повітря робочої зони на граничне допустиму вибухонебезпечну концентраціювибухонебезпечної речовини (газу, пари і т.п.) в повітрі;
 • забезпечити інтенсивну вентиляцію приміщення за 10 хвилин до початку робіт та в період проведення їх, увімкнувши наявні припливно-витяжні і аварійні системи вентиляції та задіявши природну вентиляцію шляхом відкриття вікон, дверей.
 • Забороняється у вибухонебезпечному приміщенні виконання г/н роботи одночасно з іншою ремонтною (налагоджувальною) роботою (ремонтелектропроводок, перевірка або наладка ланцюгів КВПіА, розбирання обладнання з метою ревізії, ремонтно-будівельні роботи та інші), а також вогневою або механічною (свердління, різання, пиляння, піскоструменева обробка матеріалів, робота відбійним молотком, рубка металу тощо).
 • Допускається суміщати г/н та окремі види робіт (крім вогневої) у виняткових випадках, згідно спеціального дозволу, підписаного головним інженером, з розробкою і здійсненням додаткових конкретних мір безпеки. В цьому випадку усі роботи відносяться до г/н і для їх виконання призначається один керівник.
 • Призначення чергових-спостерігачів за станом зони г/н робіт має мету подачі сигналу щодо миттєвої призупинки робіт у разі виникнення передаварійної ситуації або додаткової небезпеки, виходу із ладу обладнання, апаратури, системи вентиляції, сигналізації, ЗКЗ, підвищення (зниження) тиску, температура вище (нижче) допустимих величин, раптового витоку газу, газового конденсату (ЛЗР) і т. ін.
 • При проведенні г/н робіт на газопроводах і обладнанні у загазованих приміщеннях або за наявності такої загрози, поза ними повинен перебувати робітник, що спостерігає за працюючими у приміщенні, який зобов’язаний стежити також за тим, щоб поблизу не було джерела вогню, працювала, у разі її наявності, припливно-витяжна та аварійна вентиляції.
 • Освітлення робочого місця, в т.ч. в надземних ділянках, котлованах, на газопроводах і технологічних вибухонебезпечних установках має здійснюватися за допомогою засобів (світильники, вимикачі, електропроводка) у вибухозахищеному виконанні відповідно до вимог правил використання електроенергії (ПВЕ).
 • Переносні лампи (світильники) мають бути заводського виготовлення напругою не вище 12 В, у вибухозахищеному виконанні, що відповідає категорії і групі вибухонебезпечної суміші.

Кабель (електропроводка) для електроживлення світильників має бути захищеним від механічних пошкоджень.

 • Допускається застосування прожекторів в нормальному виконанні за умови їх розташування на відповідних відстанях від вибухонебезпечних об’єктів, які вимагаються ПВЕ, та виключно з навітряної сторони.
 • Плакати «Газонебезпечні роботи», «Вхід та проїзд заборонено», «Небезпечна зона» та інші (необхідність їх вивішування визначається в наряді-допуску) та огорожа місця робіт знімаються по закінченні робіт згідно вказівки керівника г/н роботи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *