Підготовчі роботи

 1. Підготовка об’єкта до проведення на ньому г/н роботи здійснює екс­плуатаційний персонал об’єкта (цеху, установки, дільниці) під керівни­цтвом керівника підготовчих робіт. При цьому виконується весь комплекс підготовчих робіт, передбачених наряд-допуском планом проведення робіт і відповідними інструкціями та додаткові заходи у випадку негерметичнос-ті запірної арматури.

Для цього повинні бути виконані заходи по зменшенню ступеня небез­пеки г/н роботи:

 • перекриття запірної арматури;
 • забезпечення унеможливлення її (помилкової, навмисної або самовільної) перестановки;
 • зняття тиску;
 • вилучення шкідливих і вибухонебезпечних продуктів, виключення їх можливого надходження із суміжних систем і дільниць;
 • виключення можливих джерел іскроутворення, нагрівання тощо.
 • До початку робіт має бути вивчена документація, що характеризує технічний стан і надійність технологічного обладнання, запірно-запобіжної арматури та газопроводів (продуктопроводів), а також здійснена звірка відповідності в натурі схеми об’єкта (трубопроводів, арматури, обладнання тощо) схемі об’єкта (дільниці), що надана до наряду-допуску.
 • У разі виявлення витоків (пропусків) газу в межах небезпечної зони, несправні газопроводи мають бути звільнені від нього повністю або знижений тиск в них не менше ніж на ЗО % від максимального робочого тиску, зареєстрованого в газопроводі(-ах) на протязі останнього року експлуатації.
 • Зона г/н роботи має бути підготовлена для безпечного та зручного її виконання: організовані вільні підходи і під’їзди до місця робіт, прибрані сторонні предмети, вибухопожежонебезпечні речовини.

Зливні воронки, виходи з люків та інші влаштування, що пов’язані з ка­налізацією, в яких можуть бути горючі гази і пара, мають бути перекриті. На місці г/н робіт мають застосовуватися методи роботи та інструмент, які не призводять до іскроутворення.

 • Місце проведення г/н роботи, пов’язаної із можливістю викиду вибухонебезпечних і шкідливих продуктів, з усіх сторін повинно бути позначене плакатами «Газонебезпечні роботи» (вигороджене), а при необхідності — виставлені охоронні пости з метою виключення доступу сторонніх осіб та тварин в небезпечну зону (до сторонніх осіб відноситься також персонал, який безпосередньо не зайнятий на г/н роботах або окремих її етапах).
 • Місце проведення г/н роботи має бути надійно відключене (ізольоване) від джерел можливого надходження вибухопожежонебезпечних та шкідливих речовин, у тому числі і від суміжних технологічних систем, а газове обладнання і газопроводи, що підлягають ремонту, — повністю звільнені від газу. Випадки можливого часткового звільнення газового обладнання та
  дільниць газопроводів від газу визначаються окремими керівними та експлуатаційними документами на певні технологічні та ремонтні процеси.
 • З метою недопущення помилкової самовільної чи зловмисної перестановки запірної арматури, якою відключене місце г/н робіт, необхідно застосовувати спеціальні заходи, в тому числі — встановлення чергування проінструктованого персоналу, який здійснює контроль положення арматури, а по вказівці керівника робіт — здійснює управління нею. У разі відсутності необхідності керування запірною арматурою, необхідно:

—  на пневмогідропривідних кранах випуститити імпульсний газ;

 • зняти шланги (імпульсні трубки) із пневмогідроприводів і прибрати їх;
 • штуцери — заглушити;
 • прибрати чеки (шкворені) кранів, що призначені для переведення їх з автоматичного управління на ручне;
 • з арматури із ручними приводами зняти штурвали або закрити привід за допомогою ланцюга на замок;
 • вивісити відповідні знаки безпеки та плакати («не відкривати», «не закривати», «не вмикати» тощо). Подібні заходи мають бути передбачені нарядом-допуском стосовно запобіжних клапанів, схем електрохімзахисту, автоматики, сигналізації, автоматичного пожежогасіння, панелей (пультів) управління запірною арматурою, електроприводів тощо.
 1. Електроприводи рухомих механізмів, в т.ч. запірної арматури, повинні бути відключені від джерел живлення пусковими кнопками, автоматами з утворенням видимого розриву в електроланцюгах шляхом їх від’єднання. На пускових пристроях біля апаратів і в електророзподільчих установках вивішуються плакати: «Не включати — працюють люди!», які знімаються після закінчення робіт і тільки по вказівці керівника робіт.
 2. В місцях наступного роз’єднання фланців необхідно між ними встановлювати електроперемички з площею перерізу по міді не менше 25 мм2, а засоби електрохімзахисту безпосередньо перед г/н роботою відключати.
 • На місці г/н роботи мають бути штатні засоби пожежогасіння, передбачені табелем оснащення ремонтної служби, нарядом-допуском та планом організації робіт.
 • Для оцінки якості і повноти проведення підготовчих заходів перед початком проведення г/н роботи необхідно провести приладний, лабораторний або автоматичний аналіз повітряного середовища на вміст кисню, а також шкідливих, вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних речовин із записом результатів в наряді-допуску.
 • В період підготовки до проведення г/н робіт необхідно перевірити наявність і справність всіх 313 інструментів, пристроїв та інших засобів забезпечення безпеки виконавців, провести інструктаж виконавців і перевірити їх вміння користуватись 313, знання безпечних прийомів праці і методів надання першої медичної допомоги потерпілим, про що зробити відмітку в п. 15 наряду-допуску.
 • Перед початком г/н робіт їх керівник опитує кожного виконавця про самопочуття.
 • Після завершення підготовчої роботи її керівник сумісно з керівником г/н роботи зобов’язаний перевірити та підтвердити виконання цьогоетапу г/н роботи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *