Вимоги щодо завершення г/н робіт

  1. Завершення г/н роботи визначається її керівником і здійснюється на
    підставі його вказівки.
  2. Виконавці г/н роботи після її закінчення мають привести в порядок місце робіт, прибрати інструменти, спорядження, пристосування та відповідно вказівки керівника робіт здійснити необхідні переключення запірно-запобіжної арматури, встановити (зняти) заглушки та виконати інші операції щодо приведення об’єкта проведення г/н роботи у визначений керівником робіт технічний стан (технічну готовність).
  3. Керівник г/н роботи після її закінчення:
  • разом з диспетчером, керівником об’єкта (цеху, установки тощо), а якщо це неможливо — одноосібно або з іншими працівниками цього об’єкта (оператор ГРС і т.п.) згідно вимог наряду-допуску перевіряє повноту і якість проведення г/н роботи, переведення і вихідне положення запірно-запобіжної арматури, КВНіА, захисних пристроїв і блокувань (якщо нарядом-допуском чи наступною командою диспетчера інше не передбачене);
  • знімає плакати «Не включати! Працюють люди», «Газонебезпечні роботи» і т.ін., вивішує необхідні знаки «Не відкривати», «Не .закривати» тощо, які відповідають стану (положенню) запірної арматури та обладнання об’єкта, що готовий до виводу на режим експлуатації після ремонтних робіт і т. ін;
  • закриває наряд-допуск відповідними записами і підписами;
  • після закінчення г/н роботи та здійснення необхідних переключень на завершальному етапі робіт, здійснює витиснення газоповітряної суміші з комунікацій, обладнання та пересвідчується в їх герметичності (відсутності витоків газу). У разі необхідності, по команді диспетчера, разом з експлуатаційним персоналом здійснює пуск об’єкта в роботу, керуючись при цьому технологічним регламентом, інструкціями по технічній експлуатації тощо, про що робляться відповідні записи в експлуатаційній документації об’єкта та диспетчера;
  • не пізніше наступного дня вносить письмові зміни в технічну документацію об’єкта (виробничої служби) та диспетчерської служби, що під-

тверджується підписами керівника г/н робіт та диспетчера в п. 21 наряду-до-пуску (в цьому пункті можуть перераховуватися конкретні зміни, що внесені в документацію).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *