Жеке тұлғалардың мүлік салығының ставкалары

Жеке тұлғалардың мүлік салығының ставкалары

Салық ставкалары Есептеу тәртібі
2 млн теңгеге дейін қоса алғанда салық салу объектілері құнының 0,05%;
2 млн теңгеден жоғары- 4 млн теңгеге дейін қоса алғанда 1000 теңге + 2 млн теңгеден асатын сомадан 0,08%;
4 млн теңгеден жоғары- 6 млн теңгеге дейін қоса алғанда 2600 теңге + 4 млн теңгеден асатын сомадан 0,1%;
6 млн теңгеден жоғары- 8 млн теңгеге дейін қоса алғанда 4600 теңге + 6 млн теңгеден асатын сомадан 0,15%;
8 млн теңгеден жоғары- 10 млн теңгеге дейін қоса алғанда 7600 теңге + 8 млн теңгеден асатын сомадан 0,2%;
10 млн теңгеден жоғары- 12 млн теңгеге дейін қоса алғанда 11600 теңге + 10 млн теңгеден асатын сомадан 0,25%;
12 млн теңгеден жоғары- 14 млн теңгеге дейін қоса алғанда 16600 теңге + 12 млн теңгеден асатын сомадан 0,3%;
14 млн теңгеден жоғары- 16 млн теңгеге дейін қоса алғанда 22600 теңге + 14 млн теңгеден асатын сомадан 0,35%;
16 млн теңгеден жоғары- 18 млн теңгеге дейін қоса алғанда 29600 теңге + 16 млн теңгеден асатын сомадан 0,4%;
18 млн теңгеден жоғары- 20 млн теңгеге дейін қоса алғанда 37600 теңге + 18 млн теңгеден асатын сомадан 0,45%;
20 млн теңгеден жоғары – 75 млн. теңгеге дейін қоса алғанда 46600 теңге + 20 млн теңгеден асатын сомадан 0,5%.
75 млн теңгеден жоғары – 100 млн. теңгеге дейін қоса алғанда 321600 теңге + 75 млн теңгеден асатын сомадан 0,6%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *