Загальна характеристика алалії. Етіологія,механізми та класифікація алалій.

 Алалія – тяжке порушення мовлення, відсутність або недорозвиток мовлення, яке виникає внаслідок органічного ураження центральної нервової системи. Алалія – системний недорозвиток мовлення, при якому порушені усі його сторони (фонетико-фонематична, лексико-граматична, синтаксична). При алалії мовлення зовсім не розвивається або розвивається з грубими відхиленнями. В залежності від того, які мовленнєві центри були уражені. Етіологія: внутрішньоутробні або в ранньому віці запальні патологічні процеси,природні черепно-мозкові травми і асфіксії новонароджених,внутрішньоутробні енцефаліти,менінгіти,хвороби раннього дитинства з ушкодженням мозку,соматичні захворювання,що викликають виснаженість ЦНС. Механізм: сенсомоторна концепція- патологія сенсо-моторної функції- слухова агнозія,апраксія;конц. психологічна – патологія деяких стилів психічної діяльності; конц. мовленнєва – не сформованість мовленнєвих операцій процесу сприймання і породження мовленнєвих висловлювань. Класифікація: моторна, сенсорна, сенсомоторна (зазвичай зустрічається сенсомоторна алалія, що вказує на функціональну нерозривність мовн.-слухового і мовленнєво-рухового аналізаторів).Моторна аферентна – уражується тім'яна доля, механізм порушення мовлення зводиться до кінестетичної апраксії. Не формуються операції програмування ,відбору синтезу мовленнєвого матеріалу,не сформовані операції вибору і комбінування внаслідок чого порушується мовленнєве оформлення висловлювань.(недоліки фонематич. Сприймання,уяви,пам'яті уваги,грубі поруш. оволодінням фонетико-фонематичним сприйманням,слова вжив у прямому значенні,знижена мотивація до мови,в слов.зап. переважають іменники,вербальні парафазії).Моторна еферентна-поруш.кінетичної або динамічної апраксії,ураження ц.Брока-прояв. в неправильному відтворенні серійно організованих артикул. рухів.(елізія,персеверація,антиципація,контамінація,специфічні вербальні парафазії,при збігу приголосних намаг. додати голосні). Сенсорна-первинне недорозвинення імпресивного мовлення, центр органічного органічного ґенезу у дит.з достатнім рівнем сформованості тотал.слуху ,порушення розуміння мови в наслідок порушення мовно-слух. аналізатора, що виникає при ураженні центру Верніке.У дитини не формується фонематичне сприймання,не диференціює фонеми,не сприймає слово в цілому,замикаюча алопатія. Дит. Не розуміє сенс словаі інструкцію,грубо спотворюється власна вимова. У тяжких випадках відзначається рухове занепокоєння,труднощі у поведінці,незв’язне відтворення всіх відомих слів,помилки наголосу,зізковзування,звукові заміни. Не розуміють зміст і не можуть довго слухати розповідь,нові слова освоює повільно,іноді порушення зор.сприймання.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *