Визначте центральні мовленнєві симптоми семантичної афазії.

 Семантична афазія виникає при ураженні тім'яно-потиличних зон домінантної півкулі.О.Лурія зазначив, що центральним механізмом порушення розуміння мовлення при семантичній афазії є порушення симультанного (одночасного) просторового сприймання, а центральним дефектом – порушення розуміння логіко-граматичних конструкцій.

 При семантичній афазії зовні не відмічається грубих порушень мовлення: людина розуміє звернене побутове мовлення, адекватно відповідає на запитання, утруднення не виходять за межі легкого забування слів. Семантична афазія характеризується синдромом симультанної агнозії, астереогнозу (нездатність впізнавати тактильно знайомі предмети із закритими очами), порушення схеми тіла, просторової та конструктивної апраксії та первинної акалькулії (порушення рахунку).

 При цій формі афазії не відмічається пошуків звукового складу, відсутнє виражене зниження слухомовленнєвої пам'яті або порушення фонематичного слуху. Відмічаються специфічні амнестичні труднощі у процесі пошуку необхідного слова чи довільного називання предмета, коли хворий описує функції та якості цього предмета, тобто не замінює слово іншим, а замінює його цілою фразою: «це те, чим пишуть», «…чим ріжуть» тощо. З другого боку, для цієї форми характерний складний імпре-сивний аграматизм. Порушення симультанного просторового фактору призводить до порушення тих сторін мовлення, які пов'язані зі сприйманням просторових відношень. Внаслідок цього порушується розуміння конструкцій із прийменниками (під-над, від-до, в-на, і т.д.). Порушується розуміння порівняльних конструкцій (муха менше слона), звороти зі словами перед, після, конструкції родового та орудного відмінків (шапка батька, будинок хазяїна, суп ложкою, малюнок олівцем), інверсій, тобто фраз зі зворотнім порядком слів (земля освітлюється сонцем). Оцінюючи подібні конструкції хворий розуміє або окремі слова, або загальну ситуацію (про кого йдеться), але взаємодії та взаємовідносини зазначених об'єктів, явищ залишаються недоступними. Зазначені труднощі означають можливість розуміння мовлення лише в межах простих фраз, і неспроможність зрозуміти зміст складних лексико-граматичних конструкцій.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *