Українська революція (1917 – 1918 рр.)

УВАГА!!! В дужках указана дата події за старим стилем (Юліанським календарем). На новий стиль (Григоріанський календар) Україна перейде у лютому 1918 р. Різниця між старим і новим стилем становить 13 днів. 

8 березня (23 лютого) 1917 р. відбулася лютнева буржуазно-демократична революція в Росії. 

15 (2) березня 1917 р. російський імператор Микола ІІ зрікається влади. Влада перейшла до Тимчасового уряду, який очолив князь Г.Львов. 

У березні 1917 р. по всій країні виникають ради робітничих, солдатських депутатів.

У Росії формується двовладдя між тимчасовим урядом і радами робітничих, солдатських депутатів. В Україні до цих двох влад добавилася ще третя національна влада Української Центральної Ради, яка спочатку користувалася найбільшою підтримкою населення. 

17 (4) березня 1917 р. була заснована Українська Центральна Рада (УЦР), яка офіційно почала діяти 21 березня. 

Українська Центральна Рада (УЦР)  український представницький орган влади (парламент), створений представниками українських політичних партій. Головою УЦР було обрано М.Грушевського. 

Основу УЦР становили: Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП), Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ – колишня ТУП), Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР) та ін. 

На першому етапі своєї діяльності УЦР відстоювала ідею автономії України у складі нової демократичної Росії. 

Автономія  самоуправління певної території держави, що наділена самостійністю у вирішенні питань місцевого значення у межах, установлених центральною владою. 

19-21 (6-8) квітня 1917 р. відбувся Український національний конгрес у Києві, на якому було вирішено: 

— обрати курс на національно-територіальну автономію у складі федеративної демократичної республіки Росії;- УЦР визнано представницьким законодавчим органом України, розширено її склад;- обрано комітет із 20 осіб для ведення роботи між сесіями УЦР, який згодом отримав назву Мала Рада

У березні-квітні 1917 р. було створено перший український полк ім. Б.Хмельницького з ініціативи Українського військового клубу імені гетьмана П.Полуботка на чолі з М.Міхновським. 

18-21 (5-8) травня 1917 р. відбувся І Український військовий з’їзд у Києві, на якому було обрано Тимчасовий Український військовий генеральний комітет при УЦР на чолі з С.Петлюрою. 

Травень-червень 1917 р. – УЦР (делегація на чолі із В.Винниченком) веде переговори із Тимчасовим урядом Росії щодо питань автономії України. Але тимчасовий уряд не визнав УЦР за організацію, яка виражає волю українського народу. Тому слід зачекати рішення Всеросійських Установчих зборів. 

10-16 червня (28 травня – 2 червня ) 1917 р. відбувся І Всеукраїнський селянський з’їзд, який підтримав позицію УЦР. 

18-23 (5-10) червня 1917 р. відбувся ІІ військовий з’їзд, який запропонував УЦР негайно приступити до втілення ідеї автономії України. Зобов’язався забезпечити УЦР підтримку. 

23 (10) червня 1917 р. УЦР проголошує І Універсал: 

— проголошення автономії України;- УЦР визнавалася вищим державним органом влади до скликання Всенародних українських зборів;- заклик населення створювати на місцях підпорядковані УЦР органи влади;- створення української державної скарбниці. 

(Автором першого, другого та третього універсалів УЦР був В.Винниченко) 

28 (15) червня 1917 р. на підставі І Універсалу було створено Генеральний Секретаріат на чолі з В.Винниченком. 

Генеральний Секретаріат – вищий виконавчий орган державної влади в Україні (уряд) з 28 червня 1917 р. до 22 січня 1918 р. Складався з 8 секретарств (міністерств). До складу входили В.Винниченко, П.Христюк, С.Петлюра, С.Єфремов, Б.Мартос, Х.Барановський, В.Садовський, М.Стасюк, І.Стешенко. – (представники УСДРП, УПСР, УПСФ). 

12 липня (29 червня) 1917 р. до Києва приїжджають міністри Тимчасового уряду з метою переговорів із УЦР, у результаті яких Тимчасовий уряд визнав УЦР. У результаті переговорів 

16 (3) липня 1917 р. УЦР проголошує ІІ Універсал:  

— відмова УЦР від проголошення автономії України до Всеросійських Установчих зборів;- прийнято рішення про розробку законопроекту автономії України;- визнання Тимчасовим урядом УЦР вищим органом влади в Україні;- затвердження складу Генерального Секретаріату Тимчасовим урядом;- формування українських військових частин під контролем російського командування;- делегування до Центральної Ради представників національних меншин. 

17-22 (4-9) липня 1917 р. відбувся збройний виступ самостійників разом із Українським полком ім. Полуботка (полуботківці) у відповідь на відмову за ІІ Універсалом від проголошення автономії України. Виступ був придушений. 

17 (4) серпня 1917 р. Тимчасовий уряд на чолі із О.Керенським затвердив «Тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату Тимчасового уряду України», згідно з якою Генеральний Секретаріат перетворювався на залежний виконавчий орган Тимчасового уряду. 

Статут Генерального Секретаріату, підготовлений УЦР «Тимчасова інструкція» Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду

Генеральний Секретаріат – вищий орган управління в Україні, який формується УЦР і відповідає перед нею.

Генеральний Секретаріат –місцевий орган Тимчасового уряду, який затверджувався ним за поданням УЦР.

Влада Генерального Секретаріату поширюється на 9 губерній: Київську, Волинську, Полтавську, Подільську, Херсонську, Катеринославську, Харківську, частину Чернігівської та частину Таврійської.

Влада Генерального Секретаріату поширюється на 5 губерній: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, частину Чернігівської.

До складу Генерального Секретаріату входять 14 секретарств: внутрішніх, фінансових, військових, продовольчих, земельних, національних справ, юстиції, освіти, торгівлі, промисловості, пошти та телеграфу, праці, шляхів сполучення.

Генеральний Секретаріат утрачає секретарства: військових, продовольчих, судових, справ, шляхів сполучення, пошти та телеграфу.

 7-12 вересня (25-30 серпня) 1917 р. – Заколот генерала Корнілова – спроба російського генерала скинути владу Тимчасового уряду в Росії й встановити військову диктатуру. Заколот зазнав поразки. УЦР негативно поставилася до заколоту Корнілова. Заколот активізував діяльність радикальних революційних сил. У результаті 

21 (8) вересня 1917 р. відбулося засідання Київської ради робітничих депутатів, яка ухвалила більшовицьку резолюцію про необхідність переходу влади до рад робітничих, солдатських депутатів. Початок формування загонів Червоної гвардії. 

21-28 (8-15) вересня 1917 р. – проведення у Києві З’їзду народів Росії з ініціативи УЦР. Були присутні українці, литовці, естонці, білоруси, грузини, євреї , донські козаки тощо. Рішення з’їзду відстоювало федеративний устрій Росії. 

Федерація  союзна держава, до складу якої входять державні утворення – суб’єкти федерації, які мають часткову самостійність. 

Після з’їзду розпочалася підготовка до скликання Українських установчих зборів. 

УЦР оголосила про поширення своєї влади на всі сфери життя України і на всі 9 губерній, тим самим вступивши в конфлікт із «Тимчасовою інструкцією» Тимчасового уряду Росії. 

7 листопада (25 жовтня) 1917 р. збройне повстання в Петербурзі призвело до повалення Влади Тимчасового уряду. У результаті влада в Росії перейшла до більшовиків, влади рад (радянської влади). 

Більшовики  представники Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) РСДРП(б), які закликали до революційного перевороту й швидкого будівництва в Росії соціалізму (справедливого суспільства рівних, без приватної власності). Будівництво соціалізму більшовиками супроводжувалося масовим насильством та терором. 

11-13 листопада (29-31 жовтня) 1917 р. відбулися збройні сутички в Києві. УЦР встановила свій контроль над Києвом. 

У результаті протесту проти встановлення влади більшовиків у Петербурзі, УЦР 20 (7) листопада 1917 р. проголосила ІІІ Універсал: 

— проголошення Української Народної Республіки (УНР);- УЦР – вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат – вищий виконавчий орган УНР до установчих зборів;- третім універсалом проголошувалася програма соціально-економічних перетворень;- скасування права власності на поміщицькі, удільні, монастирські, церковні та інші землі нетрудових господарств;- земля – власність народу і має перейти до нього без викупу (до Установчих зборів землею порядкували земельні комітети, обрані народом);- введення 8-годинного робочого дня;- підтримка мирних переговорів для завершення Першої світової війни;- скасування смертної кари; амністія політичним в’язням;- проголошення демократичних прав і свобод;- визнання права національних меншин на автономію;- вибори до Установчих зборів призначалися на 27 грудня 1917 р. 

Проте УНР залишалася складовою частиною Росії!!! 

12 грудня (30 листопада) 1917 р. війська УЦР роззброїли військові частини більшовиків у Києві; спроба більшовиків установити контроль над Києвом провалилася. 

17 (4) грудня 1917 р. Більшовики (В.Ленін та Л.Троцький) видали «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»: 

— більшовики визнавали УНР;- вимагали припинити роззброєння більшовицьких загонів, не пропускати війська на підтримку антибільшовицького повстання…- у разі невиконання вимог, Рада Народних Комісарів (Раднарком) вважатиме УЦР у стані війни. 

Генеральний Секретаріат відхилив ультиматум і почав готуватися до війни з більшовицькою владою Росії. 

17 (4) грудня 1917 р. під тиском більшовиків відкрився І-й Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у Києві. Проте делегати з’їзду підтримали УЦР, у результаті більшовики демонстративно залишили з’їзд і переїхали до Харкова, де з їх ініціативи  

24-25 (11-12) грудня 1917 р. відкрився І-й Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. З’їзд оголосив Україну республікою рад робітничих, солдатських та селянських депутатів. Було обрано Центральний виконавчий комітет (ЦВК) на чолі з Є.Медведєвим. Створено уряд – Народний секретаріат на чолі з Артемом(Ф.Сергєєв). Більшовицька влада Росії визнала Народний секретаріат законним урядом України. 

Кінець грудня 1917 р. – січень 1918 р. – початок загального наступу більшовицьких сил під командування В.Антонова-Овсієнка проти УЦР. У результаті радянська влада була встановлена в Харкові, Катеринославі, Полтаві, Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Одесі та ін., майже на всьому Лівобережжі. Нависла загроза над Києвом. 

22 (9) січня 1918 р. УЦР проголошує ІV Універсал: 

— проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою;- рівноправні відносини з усіма сусідніми державами;- влада УНР належить народу, до Установчих зборів владу здійснює УЦР та Генеральний Секретаріат (нова назва – Рада народних міністрів);- початок мирних переговорів із Четверним союзом

29 (16) січня 1918 р. – бій під Крутами між радянськими військами на чолі із М.Муравйовим та загоном українських добровольців, до складу якого входило 500 студентів, на чолі з сотником В.Омельчинком. Українські війська були розбиті. 

29 (16) січня 1918 р. – більшовицьке повстання в Києві на заводі «Арсенал». Повстання було придушене військами УЦР. 

8 лютого (26 січня) 1918 р. – більшовицькі війська М.Муравйова захопили Київ. Керівники УНР переїхали у Житомир

ПЕРША СПРОБА ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (ВЛАДИ БІЛЬШОВИКІВ) В УКРАЇНІ: 

— знищення старого державного апарату й утворення органів радянської влади;- створення робітничо-селянської армії України – Червоного козацтва;- націоналізація великих підприємств, робітничий контроль за виробництвом;- вивезення хліба з України в Росію;- ліквідація української грошової системи;- політика розчленування України на регіональні республіки: Донецько-Криворізьку, Одеську, Таврійську, Донську;- Червоний терор.

Націоналізація – вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, підприємств або цілих галузей народного господарства. 

Червоний терор – репресії більшовиків щодо всіх, хто не підтримував їх політику. 

БРЕСТСЬКИЙ (БРЕСТ-ЛИТОВСЬКИЙ) МИР ТА УНР 

22 (9) грудня – 1917 р. – початок мирних переговорів між більшовицькою Росією та Четверним союзом (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина) у Брест-Литовську. 

24 (11) грудня 1917 р. Генеральний Секретаріат УНР висловив намір самостійно вести мирні переговори від України. Німецька сторона (Четверний союз) дає згоду на участь у переговорах УЦР. На переговори прибуває українська делегація на чолі із В.Голубовичем. 

9 лютого (27 січня) 1918 р. – підписання Брестського (Брест-Литовського) мирного договору між Україною та державами Четверного союзу

— завершення війни між сторонами;- відмова від взаємних претензій;- налагодження економічних відносин;- поновлення довоєнних кордонів між Україною та Австро-Угорщиною; обіцянка Австро-Угорщини створити зі Східної Галичини та Буковини єдиний автономний край;- зобов’язання України надати країнам Четверного союзу значної матеріальної допомоги у вигляді продуктів (хліба, м’яса, яєць, цукру…) 

18 лютого 1918 р. – початок наступу 450-тисячсної армії Четверного союзу (Німеччина та Австро-Угорщини) та військ УЦР проти більшовицької влади в Україні. 

3 березня 1918 р. радянський більшовицький уряд Росії підписав Брест-Литовський мирний договір із Четверним союзом: 

— Україна визнавалася самостійною;- радянський уряд зобов’язувався розпочати мирні переговори з урядом УНР. 

17-19 березня 1918 р. – ІІ Всеукраїнський з’їзд рад у Катеринославі оголосив Україну самостійною радянською республікою, закликав до відновлення радянської влади. 

Березень-квітень 1918 р. – німецько-австро-угорські війська зайняли майже всю Україну, радянська влада в Україні була повалена, натомість в Україні перебувала 450 тисячна армія австрійців, німців та угорців. 

Березень 1918 р. – скориставшись громадянською війною в Україні, Румунія захопила Бессарабію

ПОЛІТИКА УЦР У СІЧНІ-КВІТНІ 1918 р. 

— запровадження нового стилю літочислення;- запровадження гривні;- затвердження державного герба – тризуба;- прийняття закону про громадянство;- скасування приватної власності на землю та прийняття закону про землю;- 29 квітня 1918 р. прийняття Конституції УНР та обрання президентом М.Грушевського. 

Проте загострилися суперечності між німецько-австрійською окупаційною адміністрацією та УЦР. Командуючий німецько-австрійськими військами Ейхгорн видав наказ про повний засів земельних площ, а також про запровадження воєнно-польових судів для українців, що визвало протест з боку УЦР. 

29 квітня 1918 р. за підтримки німецько-австрійських військ відбувся державний переворот, який призвів до повалення влади УЦР і встановлення гетьманату П.Скоропадського.

0

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *