Українська література в період кризи тоталітарного режиму (1950-1980 рр.). Феномен дисидентства і його представники

Виходячи з логіки дослідження,верхівку-перший рівень ієрархії мають складати коорпаративні історичні праці з проблеми.Опозиційній рухрозглядається у порівнянні з аналогічними процесами в регіоні Центрально-Східної Європи.Одним з поодиноких прикладів успішногозастосування порівняльного аналізу при вивченні опозіційного руху є монографічнедослідження Г.І.Зеленько(Невздогінна модернізація) досвід Польщі та Україні,в якому з політологічних позицій розглядаєтьсяскладові трансформаційних перетворень в УКРАЇНІ І Польщі,у т.ч. опозиційна боротьба.Другий щабель ієрархії посідають синтетичні роботи,які розглядають опозиційний рух як складову більш широкого історичнонофеномену в межах України або країн Центрально-Східної Європи.Знаковий внесок у розробку теорій суспільно-політичних трансформацій або транзитології яка назва утвердилася в США зробили як А.Пшеворський,Ф.Шміттер,Х.Лінц,С.Хантінгтон та інш.Класичною на сьогодні стала концепція С.Хантінгтона про хвилеподібний транзит до демократії,згідно з якою з 1974 р.(військовий переворот в Португалії)у світі починається третя хвиля демократизації,яка наприкінці у 80-х рр.вступає в нову фазу пов,язану з кризою реального соціалізму.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *