Центральна Рада її діяльність.Проголошення УНР

З ліквідацією самодержавства в Росії та приходом до влади Тимчасового уряду посилився національно-визвольний рух у Східній Україні. Це призвело до початку Української національно-демократичної революції 1917-1921 років. Її лідером став видатний український історик М.Грушевський. Було створено представницький орган влади українців -Центральну Раду. Її метою стала боротьба за автономію Східної України вскладі Росії. Більшість населення підтримало домагання Центральної Ради,хоча вже тоді частина його виступала за самостійність України таоб'єднання всіх українських земель у складі єдиної (соборної) держави. В Східній Україні починають створюватися власні військові формування,першим із яких стало «Вільне козацтво».Подальший розвиток українського національно-визвольного руху та Жовтнева революція в Росії, яка призвела до захоплення влади більшовиками, стали причинами прийняття III Універсалу. У ньому Українська Центральна Рада проголосила відродження державності на східноукраїнських землях у формі Української Народної Республіки (УНР), яка проіснувала загалом два роки.В Універсалі Центральна Рада накреслила головні завдання у своїйвнутрішній та зовнішній діяльності. Проте через низку причин значну частину з наміченого зробити не вдалося.

0

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *