Трубопровідна арматура систем газопостачання

У поняття трубопровідної  арматури входять різноманітні  пристрої, призначені для керування потоками середовища (рідкого, газоподібного, газорідинного тощо), що транспортуються  по трубопроводу. Арматурою називають різноманітні  пристосування і пристрої, установлені  на газопроводах, резервуарах, апаратах і приладах. За допомогою арматури підключають та відключають подачу робочого середовища, змінюють тиск або напрям газового чи рідинного потоків, вказують і регулюють рівні рідин, здійснюють автоматичне видалення  газів і рідин.

Основні конструктивні частини арматури та класифікацію  арматури за різними параметрами визначає ДСТУ 2611-94 “Арматура трубопровідна загальнопромислового призначення. Терміни та визначення”.

Згідно з ДСТУ 2611-94 трубопровідна арматура загально-промислового призначення (арматура) — це сукупність пристроїв та приладів, що установлюються на трубопроводах та місткостях і забезпечують керування потоками робочого середовища шляхом зміни прохідного перерізу.

Робоче середовище — рідина, газ, пара, пульпа, їхня суміш тощо, потоками яких керує арматура.

Арматура складається в основному із запірного чи дросельного  пристрою і привода. Ці пристрої складаються із закритого кришкою корпусу, усередині якого переміщається затвор.  Корпус має два чи більше приєднувальних кінців, за допомогою  яких він герметично кріпиться на трубопроводі. Газ, що  протікає через запірний чи дросельний пристрій, повинен бути  герметично ізольований від зовнішнього середовища, тобто не повинен проникати назовні.

Переміщенням затвора усередині корпусу відносно його сідел змінюють площу проходу для газу, у результаті чого змінюється  гідравлічний опір пристрою. Сідлом називають частину внутрішньої  поверхні корпусу або спеціальну деталь, з якими контактує  затвор при закритому проході. Пристрій залежно від призначення називається запірним, якщо він призначений  для герметичного роз’єднання однієї частини  трубопроводу чи  апарата від іншої, і дросельним, якщо його основне призначення  полягає в точному регулюванні площі проходу, тобто гідравлічного опору.

У запірних пристроях поверхні  затвора і сідла, що стикаються під час відключення частин трубопроводу, називають ущільнювальними; у дросельних пристроях поверхні затвора і сідла, що утворюють  регулювальний  орган, називаються дросельними.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *