Нормативні вимоги до запірного і регулювального обладнання та інших технічних засобів

Відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 при виборі запірної арматури враховують умови її експлуатації за тиском газу згідно з даними, наведеними у таблиці  1.13.

Вибір матеріалу запірної арматури, що установлюється на зовнішніх газопроводах та на внутрішньобудинкових  газопроводах у неопалювальних приміщеннях, рекомендується здійснювати з урахуванням величини робочого тиску згідно з таблицею 1.14.

Вибір умовного тиску  та робочого тиску  запірної арматури залежно від робочого тиску у газопроводі здійснюється згідно з таблицею 1.15.

 

Таблиця 1.13 – Сфера  застосування запірної арматури

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

 

Тип арматури Сфера застосування
Крани конусні натяжні Зовнішні надземні та внутрішні газопроводи низького тиску, у т.ч. парової фази СВГ
Крани конусні сальникові Зовнішні та внутрішні газопроводи, у т.ч. парової фази СВГ тиском до 0,6 МПа включно
Крани поліетиленові Зовнішні підземні поліетиленові газопроводи тиском до 0,6 МПа включно
Крани кульові Зовнішні та внутрішні газопроводи природного газу, а також парової та рідкої фази СВГ тиском до 1,6 МПа включно
Засувки Зовнішні та внутрішні газопроводи природного газу, а також парової та рідкої фази СВГ тиском до 1,6 МПа включно
Клапани (вентилі) Зовнішні та внутрішні газопроводи природного газу, а також парової та рідкої фази СВГ тиском до 1,6 МПа включно

 

 

 

 

Таблиця 1.14 – Рекомендації щодо вибору матеріалу запірної арматури

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

 

Матеріал Тиск газу, МПа Умовний прохід, мм
Сірий чавун До 0,6 Без обмежень
Ковкий чавун До 1,6 Без обмежень
Вуглецева сталь До 1,6 Без обмежень
Сплави на основі міді До 1,6 Без обмежень

 

 

Таблиця  1.15 — Дані для вибору умовного тиску запірної арматури

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

 

 

Робочий тиск у газопроводі, МПа

Умовний тиск запірної арматури, МПа,

не менше

 

Низький до 0,005 0,1
Середній від 0,005 до 0,3 0,4
Високий ІІ категорії від 0,3 до 0,6 0,6
Високий І категорії від 0,6 до 1,2 1,6
Газопроводи рідкої фази СВГ 1,6
Газопроводи обв’язки надземних

резервуарів зберігання СВГ та засобів транспортування СВГ

 

2,5

 

 

Запірну та захисну арматуру, що установлюється на газопроводах та резервуарах рідкої та парової фаз, слід приймати виготовлену із сталі на тиск 1,6 МПа.

У системах газопостачання СВГ запірна арматура із сірого чавуну застосовується тільки на газопроводах низького тиску.

Запірна арматура згідно з ГОСТ 4666-75 повинна мати маркування на корпусі та розпізнавальне забарвлення. Маркування повинно містити товарний знак заводу-виробника, умовний чи робочий тиск, умовний прохід та за необхідністю покажчик напрямку потоку.

Вентилі, крани, засувки та затвори поворотні, що використовуються в системах газопостачання як запірна арматура (вимикальні пристрої), повинні бути призначені для вуглеводневих газів. Герметичність затворів повинна відповідати І класу за ГОСТ 9544-75.

Допускається застосування для систем газопостачання запірної арматури загального  призначення за умови виконання додаткових робіт із притирання та випробування затвора арматури на герметичність І класу згідно з ГОСТ 9544-75.

Крани та поворотні затвори повинні мати обмежувачі повороту та покажчики положення «відкрито – закрито», а засувки з невисувним шпинделем – покажчик ступеня відкриття.

Основні параметри регуляторів тиску, що застосовуються в системах газопостачання, повинні відповідати даним, наведеним у таблиці 1.16.

 

Таблиця 1.16 – Основні параметри регуляторів тиску

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

 

Параметр Значення параметра

 

Прохід умовний, мм Згідно з паспортами заводів-виробників
Тиск, МПа:

на вході (робочий)

на виході

 

0,05; 0,3; 0,6; 1,2; 1,6

від 0,001 до 1,2

 

Конструкція регуляторів тиску газу повинна відповідати ГОСТ 11881-76 ГСП та задовольняти таким вимогам:

— зона пропорційності не повинна перевищувати  % від верхньої межі настроювання вихідного тиску для комбінованих регуляторів і регуляторів балонних установок та  % для всіх інших регуляторів;

— зона нечутливості не повинна бути понад 2,5 %  від верхньої межі настроювання вихідного тиску;

— постійна часу  не повинна перевищувати 60 с.

Відносне нерегульоване протікання газу через закриті клапани двосідлових  регуляторів тиску допускається не більше 0,1 %   від номінальних витрат; для односідлового клапана герметичність затворів повинна відповідати І класу за ГОСТ 9544-75.

Допустиме нерегульоване протікання газу при застосуванні як регулювальних пристроїв поворотних заслінок не повинно перевищувати 1 %  від їх  пропускної здатності.

Основні параметри ЗЗК, які застосовуються в ГРП (ГРУ) для припинення подачі газу до споживачів при неприпустимому  підвищенні та зниженні тиску газу, наведені у таблиці 1.17.

Точність спрацювання ЗЗК повинна становити ± 5 % від заданих значень  контрольованого тиску для ЗЗК, що встановлюються в ГРП , та ± 10 % для ЗЗК в шафових ГРП, ГРУ та комбінованих регуляторів тиску.

Таблиця  1.17 – Основні параметри запобіжних запірних клапанів

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

 

Параметр Значення параметра
Прохід умовний, мм Згідно з паспортом
Тиск газу на вході (робочий), МПа 0,05; 0,3; 0,6; 1,2; 1,6
Діапазон спрацювання при підвищенні тиску газу , МПа 0,002-0,75
Діапазон спрацювання при зниженні тиску газу , МПа 0,0003-0,03

 

Основні параметри запобіжних скидних клапанів (ЗСК), що установлюються в ГРП (ГРУ) та на резервуарах СВГ, наведені у таблиці1.18.

 

Таблиця 1.18– Основні параметри запобіжних скидних клапанів

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

 

Параметр Значення параметра
Прохід умовний, мм Згідно з паспортом
Тиск газу перед клапаном

(робочий), МПа

0,001; 0,3; 0,6; 1,0; 2,0
Діапазон спрацювання при підвищенні тиску газу , МПа Від 0,001 до  2,0

 

ЗСК повинні забезпечувати закриття при перевищенні встановленого максимального робочого тиску не більше, ніж на 25 %. Тиск, при якому відбувається повне закриття клапана, встановлюється відповідним стандартом або технічними умовами на виготовлення клапанів. Пружинні ЗСК повинні мати пристрій для їхнього примусового відкриття.

Основні параметри фільтрів, які установлюються у ГРП (ГРУ) для захисту регулювальних та захисних пристроїв від засмічення механічними домішками, повинні відповідати даним, наведеним у таблиці 1.19. Фільтри повинні мати штуцери для приєднання до них дифманометрів або інші пристрої для визначення втрат тиску на фільтрі (ступеня засміченості касети). Фільтрувальні  матеріали повинні забезпечувати необхідне очищення газу, не утворювати з ним хімічних сполук і не руйнуватися від постійного впливу газу.

Таблиця 1.19- Основні параметри фільтрів для очищення  газу

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

 

Параметр Значення параметра
Прохід умовний, мм Згідно з паспортом
Тиск газу на вході  (робочий), МПа  0,3; 0,6; 1,2
Максимально допустиме падіння тиску газу на касеті, Па:

сітчастого

вісцинового

волосяного

Від 0,001 до  2,0

 

5000

5000

10000

 

Для виготовлення гнутих та зварних компенсаторів використовують труби, рівноцінні прийнятим для відповідного газопроводу. Застосування сальникових компенсаторів на газопроводах не допускається.

Побутові газові плити повинні відповідати вимогам ДСТУ 2204-93 або технічним умовам на ці прилади. Прилади з відводом продуктів згоряння в димохід повинні мати автоматику, яка забезпечує припинення подачі газу до плити при відсутності необхідної тяги в димоході.

Для нагрівання води в побутових умовах слід застосовувати газові побутові проточні та ємнісні водонагрівачі, що відповідають вимогам ДСТУ 2356-94, ДСТУ 3374-96 або вимогам технічних умов.

Газові повітряні калорифери та конвектори, що застосовуються для опалення будинків, а також приміщень  цехів промислових підприємств слід комплектувати автоматикою регулювання та безпеки, яка забезпечує:

підтримання в опалювальному приміщенні заданої температури або підігріву повітря до заданої температури;

відключення подачі газу до пальників при неприпустимій зміні тиску газу, зменшенні розрідження в димоході нижче встановленої величини, зупинці вентилятора, який подає повітря через калорифер у приміщення та при згасанні полум’я.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *