СУЧАСНА ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА

Трубопровідна арматура – це обладнання, яке встановлюється на трубопроводах, агрегатах, посудинах та призначене для керування (відключення, розподілу, регулюванню, скиду, змішуванню) потоками робочого середовища (рідкого, газоподібного) шляхом зміни площі прохідного перерізу.

Види трубопровідної арматури класифікуються за:

— сферою використання:

 • арматура загального призначення (використовується в промисловості та житлово-комунальному господарстві);
 • арматура для особливих умов роботи (призначена для експлуатації в умовах максимальних тисків і температур або мінімальних температур, в токсичному середовищі);
 • арматура спеціального призначення (лабораторна або випускається за індивідуальними замовленнями тому ще не серійного випуску);
 • арматура судова (для експлуатації на морському та річному транспорті);
 • арматура сантехнічна (побутова) (водорозбірна для санітарно-технічних приладів та терморегулятори);

— функціональним призначенням:

 • запірної (для перекриття потоку);
 • регулюючої ( для зміни витрат теплоносія);
 • запобіжної ( для захисту елементів системи при відхилені параметрів

теплоносія за рекомендовані межі або зміни напрямку руху);

 • захисної (для автоматичного захисту устаткування і

трубопроводів від неприпустимих або непередбачених технологічним

процесом змін параметрів або напрямку потоку робочого середовища, а

також для відключення потоку);

 • розподільно-змішувальної (для розподілу потоків теплоносія за

напрямками або для змішування потоків);

 • контрольної (для керування надходженням робочого середовища до

контрольно-вимірювальної апаратури і приладів);

 • редукційної (дросельної) (для зниження (редукування) робочого тиску в

системі за рахунок гідравлічного опору в проточній частині);

 • спускна (дренажна) ( для скиду робочого середовища з резервуару,

системи трубопроводів);

 • зворотна арматура (арматура зворотної дії) (для автоматичного

запобігання зворотного потоку робочого середовища);

— способом керування:

 • ручного керування (пасивна);
 • дистанційного керування (орган керування знаходиться за межами розташування арматури);
 • привідна (керується зовнішнім електричним, пневматичним або гідравлічним приводом, який встановлюється на корпусі арматури);
 • автоматичного керування (активна);

— тиском:

 • арматура вакуумна (тиск нижче 0,1МПа);
 • арматура низького тиску (тиск від 0 до 1,6МПа);
 • арматура середнього тиску (тиск від 1,6 до 10МПа);
 • арматура високого тиску (тиск від 10 до 80МПа);
 • арматура надвисокого тиску (тиск більше 80МПа);

— температурою:

 • арматура криогенна (температура нижче мінус 153оС);
 • арматура холодильних установок (температура від -153 до -60оС);
 • арматура низьких температур (температура від -60оС);
 • арматура середніх параметрів (температура до +450оС);
 • арматура високих параметрів (температура до +600оС);
 • арматура жаростійка (температура більше +600оС);

— способом монтажу:

 • муфтова;
 • цапкова ( з зовнішньою нарізкою на кінцях);
 • штуцерна;
 • з кінцями під приварку;
 • фланцева;
 • стяжна (міжфланцева) (арматура не має своїх приєднувальних фланців і стягується шпильками між фланцями, які змонтовані на трубопроводі);

— способом герметизації до зовнішнього середовища:

 • сальникова;
 • сильфона;
 • мембранна;
 • шлангова (арматура, в якій перекриття потоку здійснюється шляхом затискання еластичного шлангу з еластоміру).

 

До загальнотехнічної промислової трубопровідної арматури відносять також різноманітне обладнання, яке встановлюється на трубопроводах: конденсатовідвідники, елеватори, грязьовики, фільтри та інше.

Сучасна арматура – багатофункціональна (комбінована): виконує дві функції, а саме: запірно-регулююча (суміщає функції запірної і регулюючої арматури), комбіновані регулятори перепаду тиску і температури, комбінація крана шарового з фільтром, комбінація запірної арматури з зливною.. Багатофункціональність арматури спрощує проектування, монтаж та експлуатацію систем, зменшує їх металоємність та інерційність.

Існує сучасна арматура з можливістю подальшої поетапної модернізації (зміни функціональності).

Трубопровідна арматура виготовляється з комбінації різних металів або комбінації металів та полімерів.

Сучасна великогабаритна трубопровідна арматура має меншу металоємність.

Сучасна трубопровідна арматура відрізняється підвищеною надійністю експлуатації і високою точністю регулювання заданих параметрів. Підвищена надійність роботи запірно-регулюючої арматури досягають за рахунок використання високоточних технологій і конструктивного спрощення, а також застосуванням високоякісних ущільнювачів.

Сучасна трубопровідна арматура розрахована на широкий діапазон температур.

Арматура випускається різних діаметрів умовного проходу в мм (або з різними розмірами нарізки в дюймах). Умовний прохід арматури не завжди співпадає з фактичним діаметром трубопроводу.

Однією з важливих величин, яка визначає роботу арматури, є тиск робочого середовища, який розподіляється на умовний, робочий та пробний.

Під умовним (номінальним) тиском  Ру  розуміють найбільший надлишковий тиск при температурі середовища 20оС, при якому забезпечується тривала робота з’єднань трубопроводу та арматури. В санітарно — технічному обладнані умовний тиск, як правило, не перевищує 1,6МПа (16 кгс/см2 )(16бар).

Під пробним тиском  Рпр потрібно розуміти надлишковий тиск, при якому здійснюють гідравлічний іспит арматури і деталей трубопроводу на міцність і щільність водою при темпера турі не менше 5 і не більше 70оС.

Під робочим тиском  Рр потрібно розуміти найбільший надлишковий тиск, при якому забезпечується заданий режим експлуатації арматури і деталей трубопроводу.

Застосування запірної арматури заниженого опору покращує умови регулювання потоків теплоносія терморегуляторами, оскільки основні втрати тиску повинні припадати на них і використання такої арматури зменшує експлуатаційні витрати.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *