Соціально-економічні та політичні передумови виникнення укр. козацтва. Реєстрове козацтво.

Перші письмові згадки про укр. козаків зустрічаються у 1489 р. та 1492 р. Козацтво виникло на південноукр. Землях – на території від середнього Подніпровя і майже до Дніпра. Ці землі називалися Диким полем. Центром козацтва стало Запорожжя. Причини виникнення: — наявність в українському суспільстві окремих прошарків вільних людей, що займали проміжне становище між незаможною шляхтою та селянством; — посилення соціального та релігійного гноблення, закріпачення селянства; — постійна військова небезпека з боку Кримського ханства та кочових татарських орд; — в окремих випадках – організаторська роль місцевих, прикордонних землевласників і урядовців. Крім цього, виникнення козацтва було спричинено зростанням великого феодального землеволодіння, закріпаченням селянства, посиленням релігійного та національного гніту, загрозою з боку турків та татар. Польський уряд прагнув взяти козацтво під контроль. У 1572 р. 300 козаків були внесені до спеціального списку(реєстру). Невдовзі цей загін був розформований, але вже в 1578 р. до реєстру було вписано 500 козаків. Із часом кількість реєстрових козаків зростала. Реєстрові козаки отримували державну платню та перебували під керівництвом спеціально призначеного урядом шляхтича. Вони брали участь у війнах, які вела Річ Посполита, охороняли кордони, здійснювали контроль за нереєстровими козаками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *