РІЗАННЯ ПРУТКОВОЇ АРМАТУРИ ПРИВОДНИМИ ВЕРСТАТАМИ

Завдання. Вивчити процес різання пруткової арматури та провести

технологічні разрахунки

Для виготовлення арматурних елементів арматурну сталь заготовляють на спеціальних верстатах. Пруткову арматурну сталь ріжуть на приводних верстатах. Кінематична схема верстату наведена на рис. 2.1. Верстат приводиться в дію від електродвигуна за допомогою пасової та зубчастої систем передач.

Рис. 2.1. Кінематична схема приводного верстату:

1 – електродвигун; 2 – система передач; 3 – маховик; 4 – ексцентриковий вал; 5 – верхній (рухомий) ніж; 6 – нижній (нерухомий) ніж; 7 – арматурний пруток

Арматурний пруток, що перерізується, вкладається між нижнім нерухомим та верхнім рухомим ножами. Верхній ніж при повному оберті ексцентрикового валу буде мати робочий хід вниз і холостий вверх. Під час холостого ходу ножа маховик набирає живу силу(інерцію), яка витрачається потім на різання під час робочого ходу ножа. Таким чином забезпечується рівномірна робота машини при незначній потужності електродвигуна. Кількість ходів ножа залежить від передаточного числа зубчастої передачі і становить 33…39 за 1 хв.

Станина верстата монтується на фундаменті. Ножі повинні мати заточку під кутом 75о – 85о. На верстатах типу СМЖ-172А та СМЖ-322 виконують різання арматурної сталі класів А240С, А400С таА500С діаметром до 40 мм.

Хід процесу різання

Хід процесу різання наведено на рис. 2.2. При різанні круглої арматурної сталі спочатку фаски ножів вдавлюються в пруток на глибину 1/4d. Далі сталь ущільнюється, і в ньому виникають значні напруження. Це призводить до появи вздовж лінії розрізу тріщин, тобто виникають деформації зсуву.

При подальшому збільшенні зусиль на ножі пруток ламається. При

тупих ножах вдавлення фасок ножів не відбувається, а відразу проходить деформація зсуву по всій площі перерізу. Тому при роботі із затупленими ножами верстат швидко зношується. Для рівномірного зношування ножів їх міняють місцями через кожні 5 — 6 днів. З умов техніки безпеки при вкладанні прутків у верстат, руки потрібно тримати на відстані не ближче, ніж 10 см від ножів.

Рис. 2.2. Схема процесу різання

арматурної сталі:

1 – верхній рухомий ніж;

2 – арматурний пруток;

3 – нижній нерухомий ніж

Напруження зсуву під час перелому прутка визначається за залежністю:

Rз =P/(nkF) Rзн; (2.1)

де Р — величина зусилля, яке діє на ножі, МН; n — число прутків, що ріжуться одночасно, шт.; k — коефіцієнт, що враховує форму поперечного перерізу прутка (k = 0,75 для круглої форми; k = 1 для прямокутної); R3н — границя міцності сталі при зсуві, МПа; R3 — напруження зсуву під час перелому прутка, МПа; F – площа поперечного перерізу прутка, м2.

Організація процесу різання

Організація процесу різання наведена на рис. 2.3. Кількість приймальних роликових столів визначається довжиною заготовок арматурних елементів, а подавальних — довжиною прутків, які надходять зі складу арматурної сталі. Рівень ножів верстату повинен співпадати з поверхнею роликів подавального і приймального рольгангів. Це досягається висотою фундаменту.

Рис. 2.3. Організація процесу різання на приводних верстатах:

1 — пересувний упор; 2 — приймальний роликовий стіл; 3 – стелаж арматурної сталі; 4 – приводний верстат; 5 – арматурник І розряду; 6 – стелаж арматурної сталі; 7 – арматурна сталь; 8 – подавальний роликовий стіл; 9 — арматурник ІІІ розряду

Заготовлення арматурних прутків здійснюється ланкою робітників

у складі двох арматурників. Арматурник III розряду (верстатник) встановлює задану довжину різання і проводить різання прутків.

Арматурник I розряду вкладає пучки прутків на стелажі подавального роликового стола (рольгангу) і забирає відрізані прутки зі стелажа приймального рольгангу.

На відстані 1,0 м від обладнання розташована робоча зона арматурників. Далі знаходиться зона безпеки. Ширина її складає 0,5 м.

Таблиця 2.1. Основні механічні характеристики дротяної арматури і арматурних канатів

Клас Діаметр, мм Профіль Тимчасовий опір розривові, МПа Нормативний опір, МПа Модуль пружності, МПа Кількість згинів на 180
B-I 3…5 Гладкий дріт 540-830 550 1,96×105 4
Bр-I 3 Дріт періодичного профілю 420 1,96×105 4
4 415 1,96×105 4
5 405 1,96×105 4
В-II 3 Високоміцний дріт гладкий 1860-1370 1520 1,96×105 9
4 1440 7
5 1360 5
6 1280
8 1120
Вр-II 3 Дріт високоміцний періодичного профілю 1760-1275 1490 1,96×105 4
4 1400 3
5 1280 3
6 1200
7 1120
8 1040
К-2×7 6 Арматурні канати 1860-1960 1480 1,76×105 3
9 1400 4
12 1360 4
15 1320 4
К-2×19 14 Арматурні канати 1860-1960 1440 1,76×105

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *