Проблеми охорони природи в сучасному українському суспільстві

Охорона природи до недавнього часу була справою окремих осіб і суспільств, а екологія спочатку не мала до охорони природи ніякого відношення. Цим ім’ям Ернст Геккель в 1866 р. в монографії “Загальна морфологія” охрестив науку про взаємозв’язки тварин і рослин, що мешкають на певній території, їх відносинах між собою і до умов проживання.

Хто що або кого їсть, як пристосовується до сезонних змін клімату — основні питання первинної екології. Цю дисципліну вивчали на біологічних факультетах університетів, але за винятком вузького круга фахівців про неї ніхто нічого не знав. Перегорніть газети і науково-популярні журнали, що виходили у нас до 1970 р., і ви ніде не зустрінете слова “екологія”.

А зараз воно у всіх на слуху. Екологію викладають майже у всіх вищих учбових закладах країни, видаються спеціальні екологічні газети і журнали, по екології захищають численні дисертації.

Така різка зміна впродовж 30 років відбулася через дві взаємозв’язані обставини, характерні для другої половини століття: зростання населення Землі і науково-технічної революції.

Швидке зростання населення Землі отримало назву демографічного вибуху. Про це явище важко судити по Росії, де населення починаючи з 1993 р. почало убувати, і навіть по Західній Європі, де воно росте дуже поволі, але його добре ілюструють дані демографічної статистики Китаю, країн Африки, Латинської Америки, півдня Азії, де населення росте гігантськими темпами.

На початку століття на Землі жили 1,5 млрд чоловік. У 1950 р., не дивлячись на втрати в двох світових війнах, чисельність населення зросла до 2,5 млрд, а потім стала щорічно збільшуватися на 70-100 млн. чоловік. У 1993 р. чисельність населення Землі досягла 5,5 млрд чоловік, тобто подвоїлася в порівнянні з 1950 р., а в 2000 р. перевищить 6 млрд.

Не зупиняючись на причинах демографічного вибуху, відзначимо, що він супроводжувався вилученням у природи величезних територій під житлові будинки і суспільні установи, автомобільні і залізні дороги, аеропорти і пристані, посіви і пасовища. Сотнями квадратних кілометрів вирубувалися тропічні ліси. Під копитами численних стад степу і прерії перетворювалися на пустелі.

Одночасно з демографічним вибухом відбулася і науково-технічна революція. Людина освоїла ядерну енергію, ракетну техніку і вийшов в Космос. Він винайшов комп’ютер, створив електронну техніку і промисловість синтетичних матеріалів.

0

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *