Причини та передумови виникнення козацтва.

 Зважаючи на ту виняткову роль, яку козацтво відіграло в історії України, історики здавна намагалися пояснити обставини його виникнення та розвитку.

 В цей час на історичну арену виступає ще один суб'єкт, існування якого пов'язують з виникненням козацтва: так звані болохівці — жителі Болохівської землі, які в часи монгольського нашестя вийшли з-під влади місцевих князів і добровільно визнали зверхність хана.

  Говорячи про початкову історію козацтва, не можна оминути увагою процесу взаємодії слов'янського та тюркського населення, запозичення першим багатьох рис побутового життя, елементів зовнішнього вигляду, вбрання та озброєння кочовиків.

  Варто буде пригадати, що навіть сам термін "козак" має тюркське походження. Уперше його появу фіксує "Початкова монгольська хроніка", під 1240 р.

 Наступним роком датується ще одна промовиста згадка про те, що черкаський староста князь Богдан Глинський на чолі загону козаків здійснив штурм татарської фортеці Езі (Очаків). Після цього повідомлення про козаків-християн на порубіжжі з мусульманським світом стають регулярними.

 

 Узагальнюючи викладене вище, варто наголосити, що, коли не брати до уваги крайніх поглядів на проблему козацтва, всі вони певною мірою або перегукуються, відрізняючись лише деталями, або взаємно доповнюються. І тому буде доречно сприймати виникнення та становлення козацтва як складний багатоплановий процесс.

 Важливим рубежем у формуванні козацтва стало виникнення та утвердження в силі Кримського ханату. Саме постійне зростання загрози з боку небезпечного сусіда стимулює процеси консолідації козацтва.

 

 

 

 

0

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *