Опишіть немовленнєву симптоматику моторної алалії

 Моторна алалія – недорозвинення експресивного мовлення центрального органічного характеру.

 У вивченні алалії великий внесок внесли Г. Гуцман (1894), А. Лібман (1900), М.В. Богданов — Березовський, а в більш пізній час М.Є. Хватецев, М.М. Трауготт, В.В. Орфінская, Р.Е. Левіна, Є.Ф. Соботович, В.А. Ковшиков та інші дослідники. 

 1) порушення загальної та дрібної моторики(моторна незграбність та недостатня координованість і швидкість рухів). Можуть виявлятися парези кінцівок на стороні, протилежній локалізації ураження, апраксії. Наявність диспраксій(Диспраксия (апраксия) — своеобразные двигательные расстройства, при которых нет ни параличей, ни нарушений мышечного тонуса, но ребенок испытывает трудности в координации и при выполнении сложных движений) особливо помітна під час обстеження рухового контролю.

 2) при деяких формах аферентної алалії — зорова та просторова агнозії.

 3) порушення тактильної чутливості-дітям важко без опори на зір визначити текстуру, впізнати за рельєфним зображенням.

 4) нестійкість уваги(а можливе підвищення мимовільної уваги при знижені стійкості довільної)

 5) знижена слухова пам'ять

 6) невербальний інтелект відповідає віковій нормі, але при відсутності кор. роботи – знижується.

 Виявляється загальна моторна незручність, незграбність, дискомфорт рухів, сповільнення рухів. Звуження обсягу памяті, обмежене утримання словникових подразників. Труднощі у підборі слів, забування слів.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *