Баждың алымнан айырмашылықтарына тоқталар болсақ

  • баж бюджеттің табысы, ал алым мемлекеттік мекемелердің көрсеткен қызметтеріне орай табысы болып саналады;

— баждың мөлшері төлеушілерге ұсынылған қызметтерінің құнына байланысты болмайды, ал алым көрсетілген қызметтердің құнынан орай анықталады, яғни өтініш берушінің мемлекеттік органдарға келтіретін шығындары есепке алынады. Сондықтан алымның мөлшері тауар бағасы сияқты нақты болуы тиіс.

Зандық мэні бар іс-қимылдар жасау жэне қүжаттар беру жөнінде мемлекет уэкілдік берген органдарға немесе лауазымды адамдарға өтініш жасайтын жеке жэне заңды түлғалар мемлекет-тік баж төлеушілер болып табылады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *