Зв'язне мовлення. Твори. Класифікація творів. Структури уроків, на яких готуються і пишуться навчальні твори

 Твір – це вираження в мовній формі вражень, почуттів, думок, відображення потреб, рівня культури особистості, вправа у самостійному зв’язному висловленні думок на запропоновану чи самостійно обрану тему в писемній формі.Учнівський твір – найважливіший вид роботи з розвитку зв'язного мовлення, йому у певній мірі підпорядковані всі інші мовленнєві вправи: перекази, вільні диктанти, творчі диктанти тощо. За новою концепцією навчання рідної мови твір є метою, засобом,змістом вивчення української мови.Необхідність систематичної роботи над твором є важливою умовою навчання, оскільки школярі вчаться: розуміти тему та знаходити свою власну, визначати її зміст і обсяг, дотримуватися їх на всіх етапах підготовки й оформлення; критично оцінювати матеріал, тему в цілому, висловлювати своє ставлення до зображуваного; передавати в тексті твору власну позицію; накопичувати матеріал, спостерігати, виділяти із свого досвіду головне; осмислювати факти, описувати, передавати свої знання, почуття, наміри; розміщувати матеріал у необхідній послідовності, складати план і дотримуватися його в конструюванні зв'язного тексту; добирати найвлучніші лексичні засоби, будувати синтаксичні конструкції і зв'язний текст; орфографічно та каліграфічно правильно записувати текст, розставляючи розділові знаки, дотримуватися абзаців; перевіряти свій твір, виявляти помилки у мовленні інших учнів; удосконалювати написане.Твори класифікують відповідно до типів мовлення: твір-розповідь, твір-опис, твір-роздум.За стилями мовлення твори бувають художні, офіційно-ділові, публіцистичні, наукові; найчастіше в початкових класах складають твори емоційно-образні, близькі до художніх, і ділові, близькі до наукових. Перші – це переважно розповіді про події і описи природи; другі – записи за спостереженнями, плани, пояснення тощо.За жанром того чи іншого стилю – оповідання, відгуки, стаття, замітка до газети, казка тощо.За джерелом добору матеріалу – про пережите, бачене, почуте, на матеріалі екскурсії, спостережень, ігор, на книжковому матеріалі, за картинами, спектаклями, діафільмом, сюжетними малюнками, імпровізацією казок, на основі творчої уяви, за даним початком, серединою, кінцівкою; з безпосереднього дитячого досвіду, на книжковому матеріалі, за картиною.За способом виконання – усні й писемні. За ступенем самостійності учнів – колективні, напівсамостійні, самостійні.За типами зв'язні тексти поділяються на розповіді, описи і міркування. Найчастіше зустрічаються тексти змішаного типу: розповідні з елементами опису і міркування.За метою виконання – навчальні, навчально-тренувальні, контрольні;За місцем виконання – класні й домашні. У діяльності вчителя щодо написання творів виокремлюють декілька етапів: 1) підготовка до написання творів; 2) написання творів; 3) перевірка та оцінка; 4) аналіз робіт.

 Орієнтовні структури уроків написання творів

 •  Організація класу до роботи.

 •  Оголошення теми, завдань уроку.

 •  Підготовча робота.

 •  Бесіда за змістом малюнка (за результатами спостережень, за темою)..

 •  Складання плану.

 •  Словниково-стилістична робота.

 •  Усне складання творів.

 •  Словниково-орфографічна робота.

 •  Самостійне написання творів.

 •  Заслухування і аналіз кількох робіт.

 •  Підсумок уроку.

 Твір за спостереженням

 1.Роззосереджена попередня підготовча робота. Проведення спостережень за розробленими завданнями. Засвоєння нових слів, словосполучень, попередження правописних помилок.

 2.Бесіда за результатами спостережень, добір робочих матеріалів, складання плану.

 3.Самостійне написання твору на чернетці.

 4.Редагування (колективне і самостійне, учителем).

 5.Написання удосконаленого варіанта твору.

 Твір за репродукцією (малюнком)

 •  Роззосереджена попередня робота. Ознайомлення з життям і творчістю художника. Розгляд, аналіз кількох творів, засвоєння необхідної лексики, словосполучень, попередження правописних помилок.

 •  Розгляд репродукції (малюнка).

 •  Аналіз картини (малюнка) в єдності змісту, композиції; складання плану, добір робочих матеріалів.

 •  Самостійне написання твору на чернетках.

 •  Редагування творів (колективно, самостійно, учителем).

 •  Написання удосконаленого варіанта твору.

 Твір за літературним матеріалом

 

 •  Роззосереджена попередня підготовча робота.

 Читання творів, екскурсії на тему твору; засвоєння нових слів і словосполучень; попередження орфографічних помилок.

 •  Ознайомлення з літературним матеріалом.

 •  Бесіда з метою накреслення сюжетних ліній, складання плану, добір робочих матеріалів.

 •  Самостійне написання твору на чернетках.

 •  Редагування творів (колективно, самостійно, учителем).

 •  Написання удосконаленого варіанта твору.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *