Жанр, тема, сюжет і конфлікт п’єси «Наталка Полтавка» івана Кот- ляревського

П’єса «наталка Полтавка» була створена у 1819 році для потреб Полтав- ського театру, керівником якого у той час працював іван Котляревський, і ста- ла першим драматичним твором ново� укра�нсько� літератури.

Жанр «наталки Полтавки» сам автор визначив як «оперу малороссий- ськую в 2-х действиях» (у п’єсі використано 19 пісенних партій різних жан- рів: соло, дует, тріо, хор. Деякі пісні народні, піддані літературній обробці, деякі створені самим автором). Літературознавці називають твір драмою.

Тема п’єси – життя і побут укра�нських селян на початку ХіХ століття. У цьому творі вперше серйозно розкрита тема вірності у коханні людей з на- роду, засуджено покірність долі, владі та застарілим народним звичаям.

сюжет твору нескладний: двоє молодих вродливих закоханих – наталка і Петро – не можуть поєднати долі через бідність Петра, який змушений через це піти на заробітки, до наталки сватається багатий нелюб – пан возний Те- терваковський. Петру, який через тривалий час повертається у село, допома- гає побратим Микола, а возному – сільський виборний Макогоненко. на тому, щоб наталка віддалася за возного, наполягає мати, вважаючи, що порятує дочку від бідності. Аби наталка не була бідною дружиною багатого чоловіка, Петро віддає �й увесь заробіток. Та все врешті-решт владналося: возний від- мовляється від наталки, і вона виходить за Петра.

 Конфлікт п’єси має побутовий характер. він виникає внаслідок традицій- ного любовного трикутника, який зав’язується між основними персонажами: возний – наталка – Петро. Але основа цього конфлікту – соціальна: наталка не могла одружитися з Петром через його бідність. Крім того, вона відмовляє возному не тільки через вірність коханому, а й тому, що не хоче потрапляти в матеріальну залежність від нього.

 отже, сила п’єси, за словами і. Карпенка-Карого, «в простоті, в правді і найголовніше – в любові автора до свого народу».