ЗАПІРНО-РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА

1. Види, конструкція, область застосування (крани, вентилі, засувки)

Вся арматура встановлена на трубопроводах, називається запірної. Узалежно від призначення вона поділяється на:

1. Запірну — що служить для перекриття трубопроводів (крани, вентилі, засувки, клапани).

2. Запірну — безповоротну арматуру — яка служить для пропуску рідини в одному напрямку і замикання у зворотному (зворотні клапана).

3. Запобіжну арматуру — для скидання надлишку тиску трубопроводів від розриву (запобіжні клапана).

4. Регулюючу арматуру — для регулювання потоків і підтримки рівня

(регулювання клапана та регулятори рівня).

Засувка — запірний пристрій, в якому перекриття проходуздійснюється поступальним переміщенням затвора в напрямкуперпендикулярному руху потоку транспортується середовища. Засувки отрималишироке застосування для перекриття потоків газоподібних або рідких середовищ втрубопроводах з діаметрами умовних проходів від 50 до 2000 мм при робочихтисках 4 — 200 кг/см 2 і температурах середовища до 450 градусів.

У порівнянні з іншими видами запірної арматури засувки володіютьперевагами: незначними гідравлічним опором при повністювідкритому проході; відсутністю поворотів потоку робочого середовища; можливістюзастосування для перекриття потоків середовища великий в’язкості; простотоюобслуговування; щодо невеликої будівельної довжиною, можливостіподачі середовища в будь-якому напрямку.

До недоліків, спільним для всіх конструкцій засувок, слід віднести:неможливість застосування для середовищ з кристалізуються включеннями:невеликий допускається перепад тиску на затворі (у порівнянні звентилями) невисоку швидкість спрацьовування затвора; можливість одержаннягідравлічного удару в кінці ходу; велику висоту труднощі ремонтузношених поверхонь ущільнювачів затвора при експлуатації.

Засувки за міцністю поділяються на:

  • сталеві — для високого тиску
  • чавунні — для тиску до 16 кгс/см2.

Засувки бувають з висувним шпинделем і з не висувним, коли привідкритті піднімається сам маховик. Бувають з паралельними плашками,кленовим, прохідний перетин перекривається у вертикальній площині.

При вигляді конструктивного типу засувок слід виходити з такого:

1) виду робочого середовища; 2) хімічного складу робочого середовища; 3) тискуробочого середовища; 4) робочої температури; 5) наявність обгрунтованих вимог догерметичності затвора; 6) діаметра трубопроводу.

Клинові засувки з цільним клином призначені в основному длягерметичного перекривання трубопроводів з великим робочим тискомнеагресивної середовища як рідкої, так і газоподібному.

Засувки не рекомендується застосовувати для роботи в кристалізуєтьсясередовищах або в середовищах, що містять тверді частки, а так само в агресивнихсередовищах.

Клинові засувки з пружним клином застосовують в основному длягерметичного перекривання трубопроводів з нафтовими і газовими середовищамивисокої температури і великим робочим тиском середовища. Застосовувати засувкицього типу для роботи в кристалізується середовищах або в середовищах змеханічними домішками не рекомендується.

Засувки з складовим клином рекомендують в основному для трубопроводів зсереднім робочим тиском середовища як рідкої, так і газоподібному, без твердихі абразивних включень. Температура робочого середовища встановлюється взалежно від матеріалів ущільнювальних поверхонь затвора.

Паралельні засувки призначені для встановлення на трубопроводах впроцесах, в яких не потрібно досить герметичного перекриттятрубопроводу при великих значеннях робочого тиску. Середа може міститиневелика кількість механічних домішок.

однодискове засувки застосовують, як правило, для трубопроводів зt0 високої та середньої величиною тиску робочого середовища, в яких потрібнозабезпечити пропуск середовища при неповному перекриття трубопроводу. Припідвищених вимогах до герметичності перекриття проходу найбільшприйнятна середу — некрісталлізующіеся рідини з досить великоюв’язкістю, наприклад, нафта, мазути та ін

дводискові засувки рекомендують для герметичного перекриттятрубопроводів із середнім тиском робочого середовища (як рідкої, так ігазоподібної), що містить невелику кількість механічних домішок.

Температура середовища залежить від матеріалу поверхонь ущільнювачів затвора.

Засувки з еластичним ущільненням затвора призначені длягерметичного перекриття трубопроводу з низькою температурою і середнімтиском робочого середовища, як рідкої, так і газоподібному.

Засувки з гумовані покриттям внутрішньої порожнини застосовують длягерметичного перекривання трубопроводів з робочими середовищами, що володіютьпідвищеною агресивністю при невисоких робочих температурах, а такожщо містять абразивні включення.

Засувки з обводом (байпасом) використовують в основному для трубопроводів звисоким тиском робочого середовища.

Продолжение в следующих статьях.

См. также https://pouznaval.ru/zapirnij-pristrij-ventil/

https://pouznaval.ru/pravila-bezpechnogo-obslugovuvannya-zapirnoyi-armaturi/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *