Залікові питання з дисципліни «Екологія (Основи екології)» «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

 1. Розвиток основних факторів глобальної екологічної кризи.
 2. Деградація довкілля за демографічним фактором
 3. Деградація довкілля за промислово-енергетичним фактором.
 4. Природні катастрофи.
 5. Сутність сучасної екології. Предмет дослідження, визначення та завдання сучасної екології
 6. Географічне положення України.
 7. Корисні копалини в Україні.
 8. Заповідний фонд.
 9. Основні екологічні проблеми України
 10. Причини екологічної кризи в Україні.
 11. Наслідки екологічної кризи в Україні.
 12. Основні екологічні проблеми світу
 13. Джерела забруднення довкілля в Україні (сільське господарство).
 14. Джерела забруднення довкілля в Україні (комунальні стоки: побутові та промислові).
 15. Джерела забруднення довкілля в Україні (транспорт).
 16. Джерела забруднення довкілля в Україні (військова діяльність).
 17. Джерела забруднення довкілля в Україні (гірничодобувна промисловість).
 18. Джерела забруднення довкілля в Україні (фізичне забруднення).
 19. Основні екологічні закони.
 20. Основні техногенні забруднювачі й методи їх контролю
 21. Популяція як компонент екосистеми.
 22. Основні властивості популяцій.
 23. Динаміка чисельності популяцій.
 24. Поняття «екологічної ніші».
 25. Взаємовідносини між популяціями.
 26. Видовий склад біоценозу
 27. Класифікація екологічних факторів.
 28. Екологічні фактори як змінні величини.
 29. Взаємодія абіотичних і біотичних факторів.
 30. Антропогенні фактори.
 31. Властивості повітряного середовища.
 32. Кліматичні лімітуючі фактори.
 33. Ґрунтовий комплекс.
 34. Біологічна продукція екосистеми.
 35. Аналіз продуктивності екосистем.
 36. Енергетичний баланс в екосистемі.
 37. Природні ресурси та їх експлуатація.
 38. Забруднювачі і джерела забруднення оточуючого середовища.
 39. Форми охорони природи.
 40. Охорона компонентів біосфери.
 41. Екологічні ситуації.
 42. Екологічна безпека

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *