Загальні відомості про засуви

Засув – це перекривальний пристрій, в якому прохід перекривається поступовим переміщенням затвору в напрямку, перпендикулярному руху потоку транспортованого середовища [18].

Засуви широко використовуються для перекриття потоків газоподібних чи рідких середовищ в трубопроводах з діаметрами умовних проходів від 50 мм до 2000 мм при робочих тисках 0,4-20 МПа і температурах середовища до 450 °С. Інколи засуви використовують і на більш високі тиски.

Малий гідроопір засувів робить їх особливо цінними при використанні на трубопроводах, по яких постійно рухається середовище з великою швидкістю, наприклад для трубопроводів великого діаметру.

В порівнянні з іншими видами перекривальної арматури засуви мають наступні переваги: незначний гідравлічний опір при повністю відкритому проході; відсутність поворотів потоку робочого середовища великої густини; простота обслуговування; відносно невелика будівельна довжина; можливість подачі середовища в любому напрямку.

Найбільш вигідні і економічно виправдані проектування і виготовлення засувів з діаметром умовних проходів більше 300-400 мм, так як при цьому їх габаритні розміри, маса і вартість менше аналогічних показників кранів і вентилів. До недоліків засувів слід віднести їх відносно велику висоту, тому в тих випадках, коли затвор в відповідності з технологічним процесом більшу частину часу повинен бути закритий, а відкривається він рідко, в цілях економії місця при ДN > 200 мм, як правило, використовується вентилі.

Недоліки, загальні для всіх конструкцій засувів, наступні: неможливість використання для середовищ з включеннями що кристалізуються, допустимий перепад тисків на затворі (порівняно з вентилями), невисока швидкість спрацьовування затвору, можливість одержання гідравлічного удару в кінці ходу, велика висота, труднощі ремонту спрацьованих ущільнюючих поверхонь затвору при експлуатації.

Порівняно з іншими, видами перекривальної арматури, використовуваної для перекривання потоків робочого середовища в трубопроводах з невеликими діаметрами умовних проходів (менше 200 мм), засуви мають велику масу, габаритні розміри, і значить, велику вартість.

Класифікація засувів [11]:

а) за матеріалом корпусу: із нержавіючої, вуглецевої скалі, чавуну;

б) за способом з’єднання: фланцеві , приварні ;

в) за принципом дії: з висувним і невисувним шпинделем;

г) за типом приводу з ручним і електричним;

д) за конструкцією перекривального органу: з суцільним клином; з двох половин (клин) з паралельним розміщенням ущільнюючих поверхонь.

Робоча порожнина засува, утворюється корпусом 3, верхньою кришкою 7. Ця порожнина герметизується за допомогою прокладки 5 (рисунок 1.5) яка притискається кришкою до корпусу.

1- сідло; 2- затвор; 3- корпус; 4- ходова гайка; 5- ущільнююча прокладка;

6- шпиндель;7- верхня кришка; 8- прокладка; 9- сальник; 10- нажимна втулка; 11- маховик.

Рисунок 1.5 — Засув

Корпус засува являє собою монолітну, литу або зварну конструкцію. На корпусі симетрично осі шпинделя, розміщені два патрубки, якими засув приєднується до трубопроводу. В середині корпусу є два кільцевих сідла 1 і затвор 2, який являє собою клин з наплавленими ущільнювальними кільцевими поверхнями.

В верхній частині затвору 2 закріплена ходова гайка в яку закручений шпиндель 6, жорстко з’єднаний з маховиком 11. Ущільнення в місті виходу шпинделя із робочої порожнини засува забезпечується по діаметру шпинделя сальниковим пристроєм 9, що перешкоджає втратам робочого середовища в атмосферу. Конструкція сальникового пристрою наступна. Сальникова набивка притискається за допомогою нажимної втулки 10. Корпус сальника кріпиться до верхньої кришки 7. Місце роз’єму ущільнюється кільцевою прокладкою 8 [13].

В засувах , призначених для перекриття трубопроводів з високим тиском робочого середовища одного звуження проходу мало, щоб знизити зусилля керування, тому перебувають на засувах обвідні лінії.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *