Визначте центральні мовленнєві симптоми еферентної афазії.

 Афазія – це повна або часткова втрата мовлення внаслідок органічного ураження кори головного мозку.

 На сьогодні загальноприйнятою у логопедії вважається нейропсихологічна класифікація афазій О. Лурія. Він виділив 6 форм афазій, серед яких моторна еферентна (кінетична). Вона виникає внаслідок ураження передніх гілок лівої середньої мозкової артерії, пре моторних зон кори головного мозку.

 Центральним механізмом розладів при еферентній моторній афазії є порушення засвоєння та відтворення рухової програми, тобто кінетична апраксія, що проявляється у нездатності своєчасного переключення з одного артикуляційного акту на інший. Кінетична апраксія проявляється не у труднощах повторення окремих звуків, а у втраті здатності повторити серію звуків або складів.

 Порушується номінативна функція мовлення, а при підказці першого складу відбувається або автоматичне закінчення, або називання іншого слова, яке починається на цей же склад: мо (море, морква, морозиво).

 Для мовлення хворого на еферентну моторну афазію характерні контамінації, персеверації, повтори.

 О. Лурія виділяє другий варіант еферентної моторної афазії, який характеризується вираженим експресивним аграматизмом: хворі опускають дієслова, з труднощами використовують прийменники, флексії іменників. Відмічається «телеграфний стиль», який виникає внаслідок порушення предикативної функції мовлення.

 Можливий і третій варіант еферентної моторної афазії, для якого характерна крайня інертність у виборі слів, у висловлюванні відмічаються довгі паузи, персеверації, вербальні парафазії, «розтягується» вимова слів. Зовні ці симптоми нагадують амнестичні труднощі.

 При легших формах кінетичної моторної афазії відмічаються порушення мелодійної сторони мовлення. Мовлення є граматично правильним, але порушується інтонаційне виділення наголошених звуків і складів, логічного наголосу.

 Розлади розуміння зверненого мовлення також пов'язані із інертністю протікання всіх видів мовленнєвої діяльності. Відмічається порушення «відчуття мови» та предикативної функції внутрішнього мовлення. Виконання простих інструкцій доступне, якщо між словами зроблено достатні паузи. Прискорення темпу мовлення призводить до персеверацій, неможливості виконання завдань, інструкцій.

 Хворі на еферентну моторну афазію із труднощами розуміють метафори, прислів'я, багатозначні слова, не розрізняють граматично правильно і неправильно побудовані висловлювання.

 Еферентна моторна афазія характеризується вираженою аграфією: запис слів можливий тільки за умов промовляння по складах. У тяжчих випадках порушується складання слів із необхідних букв розрізної азбуки. На письмі відмічаються персеверації букв із попередніх складів (машина-машишина, молоко-момолоко), пропуски голосних та приголосних ( комната-кмата, вікно-кно). На пізніх етапах відновлення відмічається аграматизм, який проявляється у труднощах поєднання слів у реченнях, змішуванні флексій.

 Таким чином, симптоматика моторної афазії, і аферентної і еферентної форм, засвідчує наявність первинних порушень у створенні моторної програми, що призводить до порушень усіх видів експресивного мовлення, а також вторинних порушень імпресивного мовлення — розуміння.

 
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *