Визначте основні напрями з подолання графічних та оптико-просторових помилок.

 Логопедична робота з подолання оптико-просторових та графічних помилок і запобігання їм спрямована на розвиток усвідомленості тих когнітивних і сенсомоторних процесів і функцій, що забезпечують засвоєння зорово-моторного образу букви,а саме: зорово-просторового сприймання та уявлень;зорового та буквеного гнозису;зорово-моторної координації;зорової пам'яті та уваги; зорового аналізу та синтезу; моторних функцій.

 під час виконання вправ відбувається перехід від свідомого розгорнутого виконання кожної дії за допомогою зорових опор( за зразком, за опорними точками в зошиті) до поступового скорочення та переведення їх у розумовий план.

 Ефективність формування у дітей графічного та оптико-просторового образу букви,що лежить в основі успішного опанування графічними навичками письма,залежить від застосування правильної системи вправ, у результаті виконання яких в учнів розвивається вміння співвідносити звук із буквою,букву з графемою,здійснювати точні і плавні рухи під час письма,аналізувати та диференціювати графічно подібні фігури і букви, порівнювати виконану роботу із зразком. Поруч з цим у дітей необхідно розвинути вміння контролювати себе в процесі виконання вправ,що сприятиме покращенню якості виконання роботи.

 З метою розвитку у дітей здібності до засвоєння оптичного та зорово-просторового образу букви, слід підібрати спеціальні завдання з розвитку зорового сприймання,зорового аналізу і синтезу,просторових уявлень. Вправи з розвитку зорового та буквеного гнозису,зорового аналізу і синтезу спрямовані на уточнення про сенсорні еталони(колір,форма ,величина предметів),формування у них усвідомленості зорового сприймання внаслідок виділення суттєвих ознак об'єкта(геометричної фігури,букви) для створення його цілісного образу та впізнавання запропонованого зображення на основі співставлення виділених персональних ознак об'єкта зі слідами пам'яті.

 Завдання на розвиток зорово-просторових уявлень мають такі складові:

 1.Розвиток орієнтації у власному тілі,диференціація правих і лівих його частин.

 2.Розвиток орієнтації у навколишньому просторі.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *