Відокремлені уточнюючі члени речення. Синтаксичний розбір ре-чення

 Уточнюючі відокремлені члени речення конкретизують або пояснюють той член речення, з яким вони пов’язані однією синтаксичною функцією, і відповіда-

ють на питання а де саме? а коли саме? а як саме? а який саме? а що саме? і под.: внизу, біля підніжжя гори; вчора, о першій годині; темний, аж чорний.

 Відокремлені уточнюючі члени речення в усній мові виділяються пауза-ми, а на письмі – з обох боків комами, рідше – тире.

Відокремлюються:

 а) означення, що уточнюють попередні означення: Море синє, аж чорне, тільки білою піною б’є об берег ( М. Коцюбинський);

 б) обставини, виражені прислівниками або іменниками з прийменни-ками, які уточнюють попередні обставини: Там, вдалині, низько над морем повисла якась біла хмара (О. Донченко).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *