Трубопровідна арматура

Трубопровідна арматура — це пристрої, які монтуються на трубопроводах, котлах, резервуарах та іншому обладнанні, що знаходяться під тиском рідини, парів або газового середовища І призначені для включення і виключення окремих ділянок трубопроводу для регулювання витрат та тиску середовища, для відмітки і регулювання рівня рідини, для зміни напрямку руху середовища, яке транспортується по трубопроводах. Найбільш розповсюдженим видом арматури є запірна.

До запірної трубопровідної арматури відносяться пристрої, призначені для відключення однієї частини трубопроводу від іншої, для включення і відключення технологічних схем і установок, апаратів та посудин [1].

До особливостей умов роботи запірної арматури на магістральних газопроводах відносяться:

— високий тиск транспортування газу;

— висока температура газу на виході з компресорної станції (КС);

— наявність у складі газу вологи та механічних домішок.

В зв’язку з тим до запірної арматури МГ ставляться такі вимоги:

1) Надійність відключення технологічних схем і установок, посудин та апаратів і забезпечення герметичності відключення від МГ та технологічних трубопроводів.

2) Зберігання герметичності на протязі тривалого часу.

3) Забезпечення мінімального газового та гідравлічного опору.

4 Рівнопрохідність з газопроводом для забезпечення проходу очисних пристроїв.

5) Зручність для обслуговування та ремонту.

6) Короткий проміжок часу на відкриття та закриття.

7) При ручному управлінні зусилля не повинні перевищувати допусти­мих норм по техніці безпеки та охороні праці.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *