Тире між підметом і присудком. Синтаксичний розбір речення

Тире між підметом і присудком ставиться, коли:

а) підмет і присудок виражені іменником або числівником у називному відмінку: Мова продукт тривалого історичного розвитку народу (і. Ющук); П’ять на п’ять двадцять п’ять (нар. творчість);

б) один із головних членів або обидва є інфінітивом (неозначеною фор- мою дієслова): Життя прожити потоптати сум (А. М’ястківський);

в) перед присудком стоять слова то, це, це є, значить, ось, це значить: Мої зернини то слова (Д. Павличко); Душа це конвалія ніжна (Х. Алчев- ська).

Тире не ставиться, коли:

а) підмет або присудок, виражені займенником, прикметником, ді- єприкметником, порядковим числівником: Діла незабутні дідів наших (Т. Шевченко);

б) перед присудком стоять слова як, ніби, мов, не: Але життя не сонВоно не склянка чаю (в. сосюра).

Увага! Тире може ставитися за умови логічного та емоційного виді- лення: Ми – атомні заложники прогресу (Л. Костенко); Земля – мов казка (в. симоненко).