Сталеві труби та з’єднувальні деталі

Згідно з ДБН В.2.5-20-2001 для будівництва систем газопостачання застосовуються сталеві прямошовні, спіральношовні та безшовні труби, наведені в таблиці 9.1 та виготовлені із сталі, що добре зварюється і містить не більше 0,25 % вуглецю, 0,056 % сірки та 0,046 % фосфору.

Товщина стінок труб визначається розрахунком згідно з вимогами СНиП 2.04.12-86. При цьому слід приймати її номінальну величину, яка дорівнює найближчій більшій за стандартами або технічними умовами на труби, що допускаються до застосування ДБН В.2.5-20-2001. При цьому для підземних і наземних (із обвалуванням) газопроводів мінімальну товщину стінок труб слід приймати не менше 3 мм, а для зовнішніх надземних та наземних труб (без обвалування) газопроводів та всередині будинків – не менше 2 мм.

Для підземних розподільних газопроводів застосовуються труби умовним діаметром не менше 32 мм, а для вводів – діаметром не менше 16 мм.

Вибір труб для конкретних умов будівництва систем газопостачання населених пунктів здійснюється згідно з ДБН В.2.5-20-2001 (таблиця 9.1).

Таблиця 1.1 – Характеристика сталевих труб для будівництва

газових мереж (згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

Стандарт або технічні умови на труби Марка сталі, стандарт на сталь Зовнішній діаметр труби, мм
Електрозварні прямошовні
ГОСТ 10705 (група В)

ГОСТ 10704

Ст2сп

Ст3сп

Ст4сп

ГОСТ 380

08, 10, 15,20

ГОСТ 1050

10-530
ТУ 14-3-943 Ст2сп

Ст3сп

ГОСТ 380

10, 20

ГОСТ 1050

17Г1С

ГОСТ 19281

219-530
ГОСТ 20295

(тип І – виготовлені контактним зварюванням струмами високої частоти;

тип 3 – виготовлені електродуговим зварюванням)

Ст2сп

Ст3сп

ГОСТ 380

08, 10, 15,20

ГОСТ 1050

17Г1С,17ГС категорій 6-8,

ГОСТ 19281

159-720
ТУ 14-3-1399 Ст3сп

ГОСТ 380

10, 20

ГОСТ 1050

219-426
ГОСТ 10706 (група В)

ГОСТ 10704

Ст2сп

Ст3сп

ГОСТ 380

17Г1С, 17ГС

ГОСТ 19281

630-1220

 

Продовження таблиці 1.1

Стандарт або технічні умови на труби Марка сталі, стандарт на сталь Зовнішній

діаметр труби, мм

Електрозварні спіральношовні
ГОСТ 20295

(тип 2 – виготовлені електродуговим зварюванням)

Ст2сп

Ст3сп

ГОСТ 380

08, 10, 15,20

ГОСТ 1050

17Г1С, 17ГС категорій 6-8,

ГОСТ 19281

159-820
ГОСТ 8696 (група В) Ст2сп

Ст3сп

ГОСТ 380

08, 10, 20

ГОСТ 1050

17Г1С, 09Г2С,

ГОСТ 19281

159-720
ТУ 14-3-808 ГОСТ 380

08

ГОСТ 1050

530-720
ТУ-14-3-684 Ст3сп

ГОСТ 380

08

ГОСТ 1050

530-820
Безшовні гарячедеформовані
ГОСТ 8731

(група В і Г)*,

ГОСТ 8732

Ст2сп, Ст4сп

ГОСТ 380

10,20

ГОСТ 1050

09Г2С

ГОСТ 19281

10Г2

ГОСТ 4543

45-530

Закінчення таблиці 1.1

Стандарт або технічні умови на труби Марка сталі, стандарт на сталь Зовнішній діаметр труби, мм
ТУ 14-3-190 ГОСТ 1050

10,20

ГОСТ 19281

09Г2С

ГОСТ 4543

10Г2

57-426
Безшовні холоднодеформовані і теплодеформовані
ГОСТ 8733

(група В і Г)

ГОСТ 8734

ГОСТ 1050

10,20

ГОСТ 4543

10Г2

10-108
Водогазопровідні
ГОСТ 3262 (чорні, звичайні і легкі) Згідно з ГОСТ 3262 21,3 (Dу 15)

26,8 (Dу 20)

33,5 (Dу 25)

42,3 (Dу 32)

48,0 (Dу 40)

60,0 (Dу 50)

75,5 (Dу 65)

88,5 (Dу 80)

114, 0 (Dу 100)

* Труби слід застосовувати для газопроводів рідкої фази СВГ.

Сталеві труби для будівництва зовнішніх та внутрішніх газопроводів слід передбачати груп В та Г, виготовлені із спокійної маловуглецевої сталі за ГОСТ 380-94 марок Ст2, Ст3, а також Ст4 при вмісті в ній вуглецю не більше 0,25 %; сталі марок 08,10, 15, 20 за ГОСТ 1050-88; із сталі підвищеної міцності марок 09Г2С, 17ГС, 17ГІС за ГОСТ 19281-89, не нижче шостої категорії, та легованої конструкційної сталі 10Г2 за ГОСТ 4543-71.

Допускається застосовувати зазначені сталеві труби, виготовлені із напівспокійної та киплячої сталі у таких випадках:

для підземних газопроводів, які споруджуються в районах із розрахунковою температурою повітря до мінус 30 оС включно;

для надземних газопроводів, що споруджуються в районах із розрахунковою температурою зовнішнього повітря до мінус 10 оС включно — труби з напівспокійної та киплячої сталі, а з розрахунковою температурою до мінус 20 оС включно – труби з напівспокійної сталі;

для внутрішніх газопроводів із товщиною стінки не більше 8 мм, якщо температура стінок труб у процесі експлуатації не буде знижуватися нижче 0 оС – для труб із киплячої сталі та нижче мінус 10 оС – для труб з напівспокійної сталі.

При застосуванні для зовнішніх газопроводів труб із напівспокійної та киплячої сталі необхідно дотримуватися таких умов:

діаметр труб не повинен перевищувати 820 мм – для труб із напівспокійної сталі та 530 мм – для труб із киплячої сталі;

товщина стінки труб повинна бути не більше 8 мм.

Для будівництва зовнішніх підземних та надземних газопроводів допускається застосовувати труби, виготовлені із напівспокійної сталі діаметром не більше 325 мм та товщиною стінки до 5 мм включно, а також труби, виготовлені із напівспокійної та киплячої сталі, діаметром не більше 114 мм із товщиною стінки до 4,5 мм включно.

Для зовнішніх та внутрішніх газопроводів низького тиску, в тому числі для їх гнутих відводів та з’єднувальних частин, допускається застосовувати труби груп А, Б, В, виготовлені зі спокійної, напівспокійної та киплячої сталі марок Ст1, Ст2, Ст3, Ст4 згідно з ГОСТ 380-94 та 08, 10, 20 за ГОСТ 1050-88. Сталь марки 08 допускається застосовувати при техніко-економічному обґрунтуванні, сталь марки Ст4 при вмісті в ній вуглецю не більше 0,25 %.

Для ділянок газопроводів усіх тисків, що зазнають вібраційних навантажень, застосовуються сталеві труби груп В та Г, виготовлені із спокійної сталі з вмістом вуглецю не більше 0,24 %.

Зварне з’єднання сталевих труб повинно бути рівноміцним основному металу труб або мати гарантований заводом-виробником згідно із стандартом або технічними умовами на труби коефіцієнт міцності зварного з’єднання.

Залежно від місцевих умов прокладання допускається передбачати вимоги до ударної в’язкості металу труб для газопроводів високого тиску І категорії діаметром понад 620 мм, а також для газопроводів, що зазнають вібраційних навантажень і прокладаються на ділянках переходу через залізниці та автомобільні дороги, водні перешкоди та для інших відповідальних газопроводів та їх окремих ділянок. Вимоги до ударної в’язкості слід передбачати для труб із товщиною стінки понад 5 мм. При цьому величина ударної в’язкості основного металу труб повинна прийматися не нижче 30 Дж/см2 при мінімальній температурі експлуатації газопроводу.

Труби, що передбачаються для систем газопостачання, повинні бути випробувані гідравлічним тиском на заводах- виробниках або мати запис у сертифікаті щодо гарантії того, що труби витримають гідравлічний тиск, величина якого відповідає вимогам стандартів або технічних умов на труби.

Імпульсні газопроводи для приєднання контрольно–вимірювальних приладів та приладів автоматики обв’язки обладнання слід передбачати із сталевих труб, зазначених у таблиці 9.1 або згідно з даними, наведеними у паспортах на обладнання. Допускається застосування для цих цілей мідних труб за ГОСТ 617-90, а також гумових рукавів та трубок.

З’єднувальні частини та деталі для систем газопостачання слід передбачати із спокійної сталі або з ковкого чавуну, виготовленими згідно з державними та галузевими стандартами, наведеними в ДБН В.2.5-20-2001.

Сталеві гнуті та зварні компенсатори слід виготовляти із труб, передбачених для газопроводів. Деталі різьбових з’єднань внутрішніх та зовнішніх газопроводів можуть виготовлятися з водогазопровідних (ГОСТ 3262-75) або інших труб, передбачених у таблиці 9.1, з розмірами, які забезпечують отримання різьби методом нарізування.

З’єднувальні частини та деталі повинні бути заводського виготовлення. Допускається застосування з’єднувальних частин та деталей, виготовлених на базах будівельних організацій, за умови контролю усіх зварних з’єднань неруйнівними методами.

Фланці, які застосовуються для приєднання до газопроводів арматури, обладнання та приладів, повинні відповідати ГОСТ 12820-80 та ГОСТ 12821-80.

Для ущільнення фланцевих з’єднань застосовуються прокладки, виготовлені з матеріалів, зазначених у таблиці 1.2.

Для ущільнення різьбових з’єднань застосовують пасмо із льону за ГОСТ 10330-76, просочене свинцевим суриком за ГОСТ 19151-73, замішаним на оліфі за ГОСТ 7931-76, а також фторопластові та інші ущільнюючі матеріали за наявності на них паспорта або сертифіката заводу-виробника, які забезпечують герметичність з’єднання.

Таблиця 1.2 – Матеріали прокладок для фланцевих з’єднань

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

Матеріал для прокладки Товщина листа, мм Призначення
Пароніт ГОСТ 481 (марка ПВМ) 1-4 На газопроводах тиском до 1,2 МПа та в установках СВГ з тиском до 1,6 МПа
Гума маслобензостійка ГОСТ 7338-90 3-5 На газопроводах тиском до 0,6 МПа
Алюміній ГОСТ 13722 або ГОСТ 13726-97 1-4 На газопроводах всіх категорій тиску і в системах СВГ,

у тому числі на газопроводах, що транспортують сірчаний газ)

Мідь ГОСТ 495-92

(марка М1,М2)

1-4 На газопроводах всіх категорій тиску і в системах СВГ

(крім газопроводів, що транспортують сірчаний газ)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *