Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Маруся»

На повісті Г. Квітки-основ’яненка позначився сентименталізм – літера- турний напрям, що характеризувався особливою увагою до духовного сві- ту людини і відзначався ідеалізацією дійсності та перебільшенням почуттів. сентименталісти вважали сво�м завданням розчулити читача, викликати в нього співчуття нещасно� долі геро�в, причому �х персонажі – не королі та лицарі, а люди з народу.

Особливістю мови повісті «Маруся» є розчулений тон розповіді про зу- стрічі закоханих, розлучення, смерть Марусі, горе �� нареченого та батьків. наприклад: «Зосталася Маруся сама, схилила головоньку на білу ручку, а слі- зоньки з очей так і капотять!»

 Письменник докладно, з добрим знанням і замилуванням описує сцени патріархального побуту, звича�в, обрядів. Це і танці, і сватання, і весілля, і похорони.

 Вплив сентименталізму позначився і на описах природи: «ось і ріденький туманець пав на річку». не міг не викликати замилування й розчулення чи- тачів і такий пейзаж: «вітерець заснув, і гілочки по садах, дрімаючи, ледве колишуться, тільки й чути, що через греблю на потоках водиця цідиться і мов хто нищечком казку каже…».

 Наум Дрот, батько Марусі, – працьовитий, мудрий, набожний, чесний, тверезий, дотримувався всіх народних обрядів та звича�в. Це ідеал селянина, в розумінні Квітки-основ’яненка. Лише завдяки чесній праці і дотриманню норм християнсько� моралі цей селянин став заможним і щасливим.

 Такою ж ідеальною змальована письменником головна геро�ня повісті Ма- руся. За зовнішністю – справжня красуня, ніби вийшла з укра�нсько� народно� пісні. і за характером – скромна, з усіма привітна, тиха, ввічлива, спокійна, а понад усе – працьовита. разом з тим – дуже чутлива, вся у світі переживань та передчуттів.

 Отже, Г. Квітка-основ’яненко у сво�й сентиментально-реалістичній пові- сті втілює в художніх образах та підносить до ідеалу кращі риси укра�нського народу. він талановито й поетично відтворив побут і обряди, реалі� тогочас- но� дійсності і неповторну природу Укра�ни.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *