Речення з однорідними членами. Розділові знаки при однорідних членах речення. Синтаксичний розбір речення

Однорідними називають такі члени речення, що стосуються того самого члена речення й виконують однакову синтаксичну роль: На шлях я вийшла ранньою весною І тихий спів несмілий заспівала (Леся Укра�нка).

однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Кома ставиться між однорідними членами речення:

  • не з’єднаними сполучниками: Численні покоління формують її (мову), розвивають, збагачують, удосконалюють, наповнюють власним життє- вим досвідом… (і. Ющук);

  • перед протиставними сполучниками: Тече вода в синє море, та не ви- тікає (Т. Шевченко);

  • перед другою частиною парних сполучників: Жити – це значить не тільки брати, а й віддавати (Д. Драч);
  • перед повторювальними єднальними і розділовими сполучниками: Теє слово всім давало то розвагу, то пораду (Леся Укра�нка);
  • між парами однорідних членів: У слові народ втілив красу і багатство навколишнього світу, свої думки, почуття, преживання, любов і ласку, ніж- ність і великодушність, гнів і ненависть (в. сухомлинський).

Кома не ставиться між однорідними членами речення:

  • перед одиничними єднальними або розділовими сполучниками: Пові- тря ставало по-материнському сухим та лагідним (Є. Гуцало);
  • перед першим повторювальним сполучником, якщо з нього починаєть- ся перелік: Коли хочеш і ніжність свою, і красу з хвилюванням відчуть, як на ві� сльозу, слухай пісню вкра�нську (с. Джусуєв);

  • у стійких словосполученнях між однорідними членами, що утворю- ють смислову єдність: Життю – ні кінця ні начала (Б. олійник).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *