Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою

Пряма мова це чуже мовлення, передане без змін.

 Пряма мова завжди супроводжується словами автора, які вказують, кому належить пряма мова і за яких обставин вона була висловлена.

Розділові знаки при прямій мові:

 1) якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка, а пряма мова береться в лапки і перше слово пишеться з великої літери:

А: «П».А: «П!»А: «П?»А: «П…»

 Їм в вічі кажемо: «Прозріти час, бо чесність бездіяльна – той же злочин» (І. Муратов);

  •  якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то вона береться в лапки, після неї ставиться кома і тире, а слова автора пишуться з малої літери:

«П», – а.«П!» – а.«П?» – а.«П…» – а.

«Додому, додому!» – співало його серце (І. Цюпа);

  •  якщо слова автора стоять в середині прямої мови, то лапки ставляться на початку і в кінці прямої мови:

 «П, – а, – п». «П, – а. – П». «П! – а. – П». «П? – а. – П». «П… – а. – П»: «Сюди, мабуть, ніколи не залітали степові наші птахи, – подумав Ко-заков. – А ми залетіли» (О. Гончар); «Мамо, – питаю, – то льони цвітуть?»

(О. Гончар).

 Коли чужу мову передають від себе, тобто непрямою мовою, то слова ав-тора роблять головним реченням, а пряму мову – підрядним. При цьому в не-прямій мові змінюють особу займенників і дієслів відповідно до особи, від імені якої тепер передається чужа мова:

«Яка ти розкішна, земле, – думала Маланка. – Весело засівати тебе хлі-

бом, прикрашати зелом» (М. Коцюбинський) – Маланка думала про те, яка земля розкішна і що весело засівати її хлібом, прикрашати зелом.

 У непрямій мові випускають вигуки, повторення, іноді – вставні слова, частки, а звертання або опускають, або роблять підметами чи додатками:

«Діду, здрастуйте!» – сказав я йому, спинившись (О. Довженко.)Я, спи-

нившись, привітався до діда.

Після непрямого запитання знак питання не ставиться:

 Підвівши голову, боєць спитав: «Де санпункт?» (О. Гончар).Підвівши голову, боєць запитав, де санпункт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *