ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 

 1. Предмет науки про міжнародні фінанси.
 2. Призначення (функції) міжнародних фінансів та суб’єкти міжнародних фінансових зв’язків.
 3. Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі.
 4. Складові валютних систем та їх види.
 5. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валюти.
 6. Валютний кошик. Міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види.
 7. Валютна система “Золотого стандарту”: призначення та загальна характеристика.
 8. Бреттон-Вудська валютна система: призначення та загальна характеристика.
 9. Ямайська (Кінгстонська) валютна система: призначення та загальна характеристика.
 10. Європейська валютна система: призначення та загальна характеристика.
 11. Національна валютна система України. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання і валютного контролю.
 12. Загальна характеристика зони обігу євро у рамках Європейського Валютного Союзу.
 13. Міжнародні індикатори ціноутворення на грошових ринках в межах зони обігу євро.
 14. Валютні блоки.
 15. Валютні зони.
 16. МВФ: принципи діяльності та роль у міжнародних фінансах.
 17. Регіональні фінансово-кредитні установи.
 18. Світовий банк та його складові.
 19. Економічний зміст валютного курсу та фактори, що його визначають.
 20. Характеристика множинності валютних курсів.
 21. Методи визначення валютних курсів.
 22. Конвертованість валюти та її види. Класифікатор іноземних валют Національного банку України.
 23. Методи державного регулювання обмінних валютних курсів.
 24. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу національної грошової одиниці.
 25. Аналіз теорії паритету купівельної спроможності валют.
 26. Валютні операції з негайним валютуванням типу “спот”. Пряма (європейська) та непряма (американська) система котирування валюти.
 27. Депозитні валютні операції. Формування процентних ставок LIBOR та LIBID,  їх вплив на валютний ринок.
 28. Відкрита валютна позиція учасника валютного ринку та схема її обчислення.
 29. Крос-курси та схема їх обчислення.
 30. Хеджування ризиків у валютному дилінгу.
 31. Валютний арбітраж, його різновиди та вплив на курсоутворення.
 32. Визначення форвардної валютної угоди та умов її здійснення.
 33. Основний метод обчислення форвардного валютного курсу покупця та продавця валюти.
 34. Поняття премії (репорту) та преміальної валюти. Поняття дисконту (депорту) та дисконтної валюти. Визначення форвардного курсу методом премії чи дисконту.
 35. Особливості розрахунку форвардного курсу для нестандартних дат та форвардного крос-курсу.
 36. Використання форвардних угод на українському міжбанківському валютному ринку.
 37. Угода про майбутню процентну ставку (Future Rate Agreement).
 38. Система міжнародних балансів.
 39. Концептуальні основи платіжного балансу.
 40. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу.
 41. Принцип формування платіжного балансу.
 42. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу.
 43. Форми побудови та основи аналізу платіжного балансу.
 44. Методи регулювання платіжного балансу.
 45. Ринок євровалюти: походження, розмір і значення в світовій економіці.
 46. Євровалютні депозитні інструменти.
 47. Сучасні форми євровалютного кредитування. Синдиковані банківські позики.
 48. Ринок міжнародних облігацій: поняття, зміст та структура.
 49. Характеристика інструментів ринку міжнародних облігацій.
 50. Кредитний рейтинг та способи його присвоєння.
 51. Процедура розміщення міжнародних облігацій (андеррайтингу).
 52. Єврооблігації як міжнародні зобов’язання Уряду України.
 53. Недокументарні форми міжнародних розрахунків.
 54. Документарні форми міжнародних розрахунків.
 55. Кредитування учасників міжнародних розрахунків.
 56. Загальна характеристика провідних зарубіжних платіжних систем: FEDWIER (США),   CHIPS  (США), CHAPS (Великобританія),  W.I.F.T  (Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій).
 57. Основні визначення та поняття системи електронних платіжних розрахунків Національного банку України (СЕП). Системи міжбанківських розрахунків нового покоління.
 58. Транснаціональні комерційні банки: суть, операції та роль у міжнародних фінансах.
 59. Об’єктивна зумовленість інтеграції банківського і промислового капіталу у світовій практиці.
 60. Види фінансово-промислових конгломератів та їх загальна характеристика.
 61. Регулювання діяльності фінансово-промислових груп в Україні.
 62. Міжнародне регулювання діяльності транснаціональних фінансово-промислових груп.
 63. Фінансово-промислові групи як рушійна сила розвитку світової економіки і трансформації банківської діяльності.
 64. Офшорні ринки: походження, зміст і значення в міжнародних фінансах.
 65. Регулювання офшорного бізнесу в Україні.
 66. Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних фінансів.
 67. Сучасні проблеми становлення валютного ринку в Україні.
 68. Особливості функціонування фінансової системи ЄС.
 69. Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів.
 70. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інститутами.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *