Особливості опрацювання лексики в початкових класах. Робота над засвоєнням лексичного значення слова

 Вивчення елементів лексики в початкових класах розпочинається з ознайомлення із словом і його значенням. У поясненні значення слова, як і в усякій навчальній діяльності, необхідно керуватися загальними дидактичними настановами, спрямованими на підвищення рівня самостійності і пізнавальної активності школярів,Завдання вчителя у проведенні словникової роботи полягає в тому, щоб школярі правильно сприйняли незнайоме слово в тексті, зрозуміли це слово з усіма його відтінками, засвоїли і закріпили у процесі виконання різних вправ і, нарешті, вжили його самостійно в потрібній ситуації.У сучасній методиці існує кілька способів і прийомів пояснення значення слів, їх використання залежить від віку і загального рівня розвитку дітей, характеру пояснюваного слова.Слова з предметним значенням можна пояснити, скажімо, прийомом демонстрації макета чи малюнка, а слова з абстрактним значенням вимагають інших прийомів.Для пояснення семантики незрозумілих слів учителі найчастіше вдаються до таких способів:

 — демонстрація предмета чи малюнка;

 — використання контексту;

 — найпростіший словотворчий аналіз;

 — тлумачення слів (коротке пояснення, використання словника тощо).

 Кожен спосіб може бути здійснений одним із кількох різних прийомів залежно від конкретного випадку.Пояснення значення слова шляхом демонстрації можна здійснити такими прийомами:

 а) показ натуральних предметів (дзиґа, бриль, канни, баклажан);

 б) показ чучел, макетів, муляжів (тетерук, стриж, шпак);

 в) показ малюнків, діапозитивів, слайдів (акула, окунь, ясен, явір, рись, козуля).

 Пояснення значення слова шляхом використання контекстуздійснюється за допомогою різних прийомів:

 а) самостійне пояснення значення слова учнями. Цим прийомом учитель користується тоді, коли прозорий контекст підказує учням значення слова. Так, слово чемно уреченні Чемно вітаюся: «Доброго ранку!» учні пояснюють як «ввічливо», «з повагою»;

 б) конкретизація значення слова, поясненого учнями на основі контексту, не зовсім точно. Наприклад, у реченні Періщить дощ, як із відра діти пояснюють слово періщитьяк іде, ллє. Насправді ж, говорить учитель, періщить — сильно б'є, січе;

 в) введення невідомого слова в контекст. Щоб пояснити значення слова ґудзик, учитель, зокрема, вводить його в речення Пальто було застебнуте на всі ґудзики.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *