Дайте характеристику мовленнєвим і немовленнєвим симптомам при різних формах дизартрії.

 Дизартрія – порушення вимови яке обумовлене недостатньою іннервацією мовленнєвого апарату.Є наслідком органічного ураження ЦНС під час якого спостерігається розлад рухового механізму мовлення. При дизартрії порушується не програмування мовленнєвого висловлювання, а його моторна реалізація.

 1.Коркова дизартрія

 Група моторних розладів мовлення різного патогенезу пов’язаних з ураженням кори головного мозкуХарактер ураження Вражена передня звивина нижнього відділу яка обумовлена одностороннім або двостороннім ураженням центральної звивини.ПатогенезАпраксія, порушення кін естетичного узагальнення, арт зв, труднощі розрізнення відповідних артикуляційних укладів, порушення артикуляційних дій які проявляються у неможливості переключення з одного руху на інший.Клінічні симптомиголос і тембр не порушені, арт зв напружена, поштовхо подібна, початкові і кінцеві приголосні подовжені, спостерігаються пропуски, заміни, спрощення звуків, надмірне напруження арт призводить порушення гучності голосу.

 

 2.Бульбарна дизартрія

 Представляє симптомокомплекс мовно-рухових розладів які розвиваються в наслідок ураження ядер та периферичних відділів 7,9,10,12 пари черепно-мозкових нервів. Спостерігається периферичний параліч або парез мовленнєвої мускулатури.

 Характер ураження одностороннє або двостороннє ураження периферичних рухових нейронів

 Патогенез вибіркові, вялі паралічі мязів мовленнєвого апарату які відповідають за рухливість

 Симптоми Голос слабкий, виснажений, звуки приглушені, артикуляція спрощена, спотворюється вимова усіх губних звуків, назалізація, різка втома

 

 3.Псевдобульбарна дизартріяВиникає при двосторонньому ураженні рухових корково-ядерних шляхів які йдуть від кори головного мозку до ядер черепно-мозкових нервів

 Характер ураження двостороннє ураження центрально рухових кортико-бульбарних нейронів

 Патогенез Спастичність мовленнєвого апарату, атрофія відсутня, тонус підвищений, посилений глотковий рефлекс, паралічі, найбільш порушені мимовільні рухі та тонкі рухі кінчика язика, обмежена або відсутня активність рухів артикуляційного апарату

 Симптоми Порушується вимова складних передньоязикових звуків, дихання,голос, просодична сторона мовлення, часте слиновиділення, приголосні звуки вимовляються глухо, голос слабкий, хриплий, тембр назальний, мовлення афонічне, затухаюче, погано модульоване, амімія.

 

 4.Підкоркова (екстрапірамідна) дизартріяЕкстрапірамідна система створює попередню готовність за допомогою якої здійснення швидких, точних, диференційованих рухів. Має важливе значення для регуляції м’язового тонусу, послідовності здійснення дій, сили і рухливості м’язових скорочень.

 Характер ураженняПідкоркові ядра та їх нервові зв’язки

 Патогенез Обєм рухів у мязах артикуляційного апарату може бути достатнім. Труднощі спостерігаються при утриманні та відчуття артикуляційної пози. Що пов’язано з змінним тонусом та наявності насильницьких рухів. У спокої можуть спостерігатись легкі коливання мязів. А під час мовлення різко виражений підвищений м’язів тонус.

 Клінічні симптомиВідсутністю або слабкістю стабільних порушень зв вимови, голос напружений, різкий, іноді під час мовлення голос затихає і переходить у шепіт. Порушується тембр, ритм.

 

 5.Мозочкова дизартрія

 Ураження мозочка та його зв’язків з іншими відділами та лобно-мозочкових шляхів.

 Мовлення поштовхоподібне з поступовим затиханням голосу до кінця фрази. Відмічається низький тонус в мязах язика, губ. Язик тонкий, розпластаний. Рухливість обмежена, темп повільний, труднощі в утриманні артикуляційної пози, слабкість її відчуття, мяке піднебіння провисає, жування послаблене, міміка вяла. При більш тонких диференційованих рухах язика спостерігається дрижання язика

 

 

 ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА АЛАЛІЇ ІЗ СУМІЖНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

 

 КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ

 МОТОРНА АЛАЛІЯ

 ДИЗАРТРІЯ

 ЗМР

 РДА

 РВ

 

 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРИНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Запальні трофічні обмінні патології, енцефаліти, менінгіти, ранні травми мозку (в т.ч.родові), асфіксія, соматичні захворювання, що викликають виснаження ЦНС, часті захворювання верхніх дихальних шляхів

 

 

 

 

 

 

 Асфіксія, родова травма, ураження ЦНС при гемолітичній хворобі, захворювання нервової системи, ЧМТ, порушення мозкового кровообігу, вади розвитку нервової системи.

 Мінімальна мозкова дисфункція, передчасні, тривалі пологи, кесерів розтин, пологи незрілим, але доношеним плодом, асфіксія, раннє штучне вигодовування, несприятливі соціальні фактори. Частіше зустрічається при повторній вагітності, ніж при першій; пізня вагітність

 Причини мало вивчені, імовірно: особлива комбінація генів батьків,порушення внутрішньоутробного розвитку (патологія будови плаценти). Психічний розвиток більшості дітей патологічний з самого народження. У грудному віці відзначається патологія вегетативних функцій

 Різні шкідливості в період вагітності, внутрішньоутробні інфекції, прийом медикаментозних засобів, ін; родова травма, асфіксія, тривалий безводний період, затяжні пологи, пологи з ручним посібником ін. При спадковій формі — без особливостей.

 

 ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ МІЛКОЇ І МІЛКОЇ МОТОРИКИ

 Неврологічні симптоми рухових розладів (спастичність, паретичність м'язів і м'язових груп, можливі синкінезій і гіперкінези, ручна апраксія, порушення постави і ходи, координації рухів, статичної рівноваги — у 50% дітей) Гіперактивність або загальмованість. Ліворукість.

 

 Симптоми рухових розладів виражені в різній мірі залежно від місця і ступеня локалізації ураження (форми дизартрії)

 

 Зазвичай без проявів неврологічної симптоматики

 

 Ранній дизонтогенез рухової сфери: невпевненість ходьби, слабка диференційованість тонкої моторики, погане оволодіння навичками самообслуговування. Виражена моторна незручність.

 

 Виражені порушення моторної сфери не є обов'язковим супутнім явищем. При цьому розвиток моторики протікає уповільнено недифференційовано, відзначається неточний кінестетичний контроль.

 

 ТЕМП ОВОЛОДІННЯ МОВЛЕННЯМ

 

 Темп оволодіння мовлення уповільнений, вірогідність самокомпенсації низька.

 

 

 Темп оволодіння смислової сторони мовлення не порушений.

 

 Темп уповільнений, може спостерігатися «скачкоподібність». Висока ймовірність самокомпенсації.

 Нерівномірний, з періодами мовного мутизму; часто випереджаючий. У період раннього дитинства у дітей відзначається слабкість артикуляції, схильність до вербальних стереотипів.

 Уповільнене оволодіння всіма підсистемами мови, несформованість всіх операцій мовленнєвої діяльності: слабкість мотивації, порушення програмування мовленнєвої діяльності і т.д.

 

 СПРИЙМАННЯ МОВЛЕННЯ, КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ

 Збережене прагнення до спілкування, проте використовуються немовленнєві засоби: жести, міміка.

 Збережено. Сформованість комунікативних навичок залежить від ступеня вираженості дизартрії.

 Збережено

 Порушення формування як активного, так і пасивного мовного контакту. Ознаки зниження енергетичного потенціалу (млявість, безініціативність, відсутність допитливості).Психопатологічні симптоми, фобії, непередбачені реакції. Відсутність адекватного контакту з дітьми.

 Порушення формування комунікативних навичок з причини недорозвинення пізнавальної діяльності (слабкість мовних контактів, незрілість інтересів, не розмежовує слова, вимовлені оточуючими,зниження потреби в  мовному спілкуванні).

 

 ІМПРЕСИВНЕ МОВЛЕННЯ

 

 

 Порушення розуміння значень, виражених морфологічними елементами слів, утруднено розуміння слів, подібних за звуковим складом

 Не має виражених поруень

 Добре розуміє звернене мовлення

 Розуміння мовлення порушене. Відмічаються ехолалії.

 Виражені порушення на рівні слова, речення, граматичних форм слів, текстів. Відмічаються ехолалії

 ЗВУКОВИМОВА

 

 При кінетіч.ф.: Можливо спонтанне формування більшості артикулем, труднощі комбінування окремих елементів мовлення (навіть простих у артикуляторном відношенні) в єдине ціле; при кінестетіч.ф.: Утруднене формування артикулем

 

 Порушення формування артикулеми

 Як правило, порушення однотипні, постійні (правильні варіанти спотворених звуків зустрічаються рідко)

 

 Відставання формування артикулем від умовного еталона дитячої мови по епікризних термінах

 

 Відставання у формуванні артикулем не відзначається, часто мова відповідає фонетичним нормам з випередженням

 

 Порушення формування артикулем. Відзначається велика кількість замін (трудність тонкої моторної диференціації,

 несформованість операцій слухового і кінестетичного контролю)

 

 СКЛАДОВА СТРУКТУРА СЛОВА

 

 Виражені порушення в засвоєнні кількості, послідовності складів у слові.

 Спотворення ритмічного малюнка слова, скандування,розстановки пауз, зміна мелодики слова

 

 При корковій формі — обмежені можливості до відтворення складової структури слів

 

 Труднощі відтворення складних слів, що рідко зустрічаються в мові дитини

 

 Без особливостей

 

 Відмічаються порушення складової структури слова

 

 АКТИВНИЙ СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ускладнене формування повноцінних лексем, тривале використання аморфних слів-коренів, звуконаслідування, звукових комплексів. Труднощі в диференційованому використанні лексичних значень, оволодінні лексемами узагальненого, неконкретною значення

 

 Відповідає віку

 

 Збагачення активного словника відбувається відповідно до онтогенетичних принципів, однак нерівномірно, хвилеподібно або стрибкоподібно

 

 Відсутність особистого займенника «я», діапазон м.б широким: від мізерного словника до значного випередження вікових норм. Значне запізнювання появи слів «мама», «тато». Використання лексичних штампів, неадекватних віком і ситуації спілкування.

 

 Тривалий час зберігається відсутність точної предметної співвіднесеності, виражені труднощі в оволодінні лексемами відстороненого, узагальненого характеру.

 Переважним в структурі системного мовного порушення є семантичний дефект.

 

 

 

 

 

 ГРАМАТИЧНИЙ СКЛАД МОВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Синтаксична система мови формується насилу, порушення виражені різко. Тривале використання стереотипних, однослівних пропозицій, при ускладненні синтаксич. стр-ри порушення порядку, пропуски слів у реченнях.

 Виражені труднощі в засвоєнні морфологічних явищ мови: оволодінні навичками словозміни і словотворення (використання слів в нульовій формі, обмежена кількість прикметників).

 

 

 Відповідає віку

 

 Відбувається поступове і послідовне ускладнення синтаксичної структури речень, проте спостерігається деяке відставання по епікризних термінах.

 Повноцінне оволодіння морфологічної системою мови

 

 Характерна нерівномірність інтелектуальної діяльності: при багатому запасі слів — неможливість послідовно викласти зміст простої розповіді.

 

 Несформованість синтаксичних структур пропозиції. Аграматизми. Труднощі виконання завдань, що вимагають граматичних узагальнень.

 Несформованість динамічного мовного стереотипу.

 

 НАВИЧКИ САМОСТІЙНОГО ЗВ'ЯЗНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

 

 Грубо порушені. Дитина не може встановити елементарні причинно-наслідкові і тимчасові відносини

 

 

 Відповідає віку

 

 Відстає від норми обсяг мовних навичок, але вони здатні формуватися в умовах вільного спілкування.

 

 Відсутність здатності до розгорнутого викладу.

   При формуванні навичків-використання мовних штампів, відхилення від основної теми висловлювання, відтворення асоціацій, ін

 Висловлювання малоразгорнуті, в них порушена логічна послідовність, немає єдиної цілісності висловлювання. Дитина не орієнтується на слухача, відтворює фрагменти в порядку їх пригадування.

   Фрагментарність пропозиції з пропуском підмета, або присудка, або і підмета, і присудка.

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *