Безсполучникове складне речення. Синтаксичний розбір речення

Складні безсполучникові речення за характером смислових зв’язків між

їхніми частинами поділяються на:

    • речення з відносно рівноправними, незалежними одна від одної части-

нами: Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Народна творчість);

    • речення із залежними частинами, одна з яких пояснює, доповнює

іншу:

Будеш сіяти з сумом – вродить печаль (М. Стельмах).

Різновиди безсполучникових складних речень:

 а) з перелічувальними відношеннями (одночасність, послідовність дій, явищ): Вдень почав танути сніг, капали краплі з дахів (В. Сухомлин-

ський);

 б) із зіставно-протиставними відношеннями: Одна група працює – дві відпочивають (Ю. Збанацький);

в) із з’ясувальним значенням: друга частина пояснює зміст першої:

  • відчула: доросле й маля, і вода, і трава, і земля – все любов’ю тобі про-мовля (А. Малишко);

г) з часовим значенням: Зійде сонце – утру сльози, ніхто не побачить

(Т. Шевченко);

 д) з умовним значенням: Забудеш рідний край, тобі твій корінь всохне… (П. Тичина);

 е) з допустовим значенням: Тут було вже зовсім видно місяць підбився вгору (Ю. Збанацький);

 є) з наслідковим значенням: Вітер війнув листя з клена жовте, жовто-золоте полетіло (П. Тичина);

 ж) з порівняльним значенням: Бувають дивні на землі діла серед зими черешня зацвіла (Д. Павличко);

 з) з приєднувальним значенням: Я розкажу вам про замерзлу квітку: вона чорніє в мене на столі (Г. Чубач).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *