Астрономия дидактикасының мақсаттары

Астрономия дидактикасы (астрономияны оқыту әдістемесі) — дидактика бөлімі; астрономияны оқытудың теориясы мен практикасын қамтитын педагогикалық ғылымның бір бөлігі. астрономия Дидактика, астрономия оқыту процесінде оқушылардың оқыту, білім беру және даму заңдылықтары, жолдары мен құралдарын зерттейтін білім мазмұнының көлемі мен құрылымын айқындайды және әдістері мен астрономия білім ұйымдық нысандарын жетілдіру.

пайда, олардың қоғамға деген ықпалының өсіп салдарынан ғылыми білімнің жалпы прогреске астрономия дидактика қалыптастыру және дамыту және тығыз физика, математика және басқа да жаратылыстану ғылымдары, педагогика және психология дамуына байланысты.

Нысанасы астрономия дидактика — өзін-өзі білім нәтижесінде мектептің аудиториялық және сыртында Мектепке дейінгі астрономия оқытуда астрономиялық білім жүйесін қалыптастыру процесі, бастауыш, орта және жоғары мектеп, келесі педагогикалық мүмкіндіктерді қамтиды:

Жалпы білім беру: — астрономия білім базаларын сатып алу астрономиялық түсініктер қалыптастыру кіреді бастауыш, жалпы негізгі және арнайы астрономиялық білімді,: негізгі теориялар мен заңдар мен ғарыштық процестерді физикалық сипаттағы білім ғылым, оның негізгі бөлімдері, әдістері мен құралдары ретінде астрономия, ғарыш заттар мен ғарыштық құбылыстар; астрономиялық білімін практикада қолдану дағдылары мен дағдыларын игеру.

Оқу: Әлемнің жалпылама ғылыми түсіну түрінде өскелең ұрпақты ғылыми дүниетанымы қалыптастыру, Әлемнің жалпы принциптері мен әдістерін сипаттағы ғылыми білім жүйесі (аспектілерін Әлемнің және қарым-қатынас «адам-Әлемнің» адамның және адамзаттың рөлі мен орнын анықтау), мораль білім және гуманитарлық және эстетикалық принциптер.

Дамушы: тұрақты танымдық мүдделерін қалыптастыру және студенттердің танымдық мүмкіндіктерін дамыту (логикалық операцияларды түрлі меңгеру, қорыту неғұрлым күрделі деңгейдегі, т.б. сапалы жоғары, диалектикалық және шығармашылық нысандарын, ресми-логикалық ойлау көшу қорытындылай келе).

астрономия оқыту әдістемесі назарға осы жастағы студенттер мен олардың білім беру және даму мақсаттарына психологиялық сипаттамаларын ескере отырып, пәніне ұйымдастыру мазмұны, түрлері мен әдістерін анықтау, астрономия білім заңдылықтарды ашу туралы, оқытудың жалпы теориясы негізделеді.

орта мектептерде астрономия оқыту процесі басқа да табиғи ғылымдарын оқуға процесінде ұқсас және астрономиялық білім жүйесіндегі және оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру негіздерін саналы және берік меңгеру бағытталған өзара байланысты мұғалімнің іс-шаралар мен студенттердің бірқатар жинау, олардың идеологиялық және моральдық білім беру және практикалық қолдану дағдыларын игеру болып табылады білім алған.

Оқу үдерісі жас ұрпақтың астрономиялық білім мақсатында анықталады және мазмұнын оқытудың өзара іс-қимыл сипатталады — астрономиялық білім жүйесін негіздерін; оқытушылық — студенттердің оқыту мотивтер жасау үшін мұғалімнің қызметі мен түсіндіру және иллюстрациялық көмегімен оқу материалын презентация, проблема, эвристикалық әдістер мен ғылыми-зерттеу оқу; мектептің астрономиялық байқауы және ТЖС, оқушылардың өзіндік жұмысына басшылық жасау, олардың білімдері мен дағдыларын тексеру; жаттығу — студенттердің астрономиялық білімге бағытталған және психикалық және физикалық әрекеттерге бағытталған жан-жақты білім беру қызметі.

астрономия дидактиканың негізгі заңдары мен категориялары мектеп астрономия білім беру жүйесінің барлық элементтер мен деңгейлердің заңнаманы сақтауын студенттердің дамыту және жеке ерекшеліктерін шоты деңгейдегі ескере отырып, оның қалыптастыру түрлі деңгейлерде білім беру жүйесінің астрономиялық мазмұны құрылымдық бірлігі принципі ғылым мен астрономия дамыту деңгейге көтерілді.

 

Астрономия дидактикасының негізгі міндеттері:

Жалпы мен білім беру мекемелерінде және астрономия негіздеріне оқыту процесінде білім беру проблемалары, өскелең ұрпақты ашу түрлерінің әр астрономия оқыту мақсатына 1. негіздеу.

  1. Мақсаттарға сәйкес білім беру мекемелерінің түрлі типтерінде астрономия курсының мазмұнын және құрылымын анықтау.
  2. Даму, эксперименттік тексеру және оқу-әдістемелік астрономия практикалық қолдану, студенттердің оқу, білім беру және дамуының ең тиімді тәсілдері мен әдістері.
  3. Тиісті оқу-әдістемелік жинақтарды (оқулықтар, оқу құралдары, дидактикалық материалдар және т.б.) құру.
  4. Материалдық базаны құру.

оқыту принципін мазмұнын іріктеу критерийлері: оқыту мазмұны оқушылардың тиісті жас топтарының қолжетімді түсіну болуы және ғылым ретінде астрономия ұғымын береді астрономиялық білімді бірыңғай интеграцияланған жүйесі, негізгі астрономиялық заңдар және теориялар, әдістер мен аспаптар болуы тиіс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *