Співставлений напрямів розвитку держави і сфер нововведень України на початку 21-го століття

Провідні напрями розвитку економіки держави Сфери інтенсивних нововведень
Напрям Річний темп зростання, % Напрям Річний темп зростання, %
Обробна промисловість 21,7 Фінансовий сектор 27,4
Операції з нерухомістю 13,0 Державне управління і податкова системи 12,4
Добувна промисловість 13,0 Міжнародне співробітництво, митна справа 8,0
Наземний транспорт 11,0 Космічна галузь 5,9
Виробництво та розподілення енергії, газу, води 7,2 Промисловість та будівництво 4,6
Зв'язок 6,6 Транспорт, зв'язок, телекомунікації, інформатика 4,2
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 4,8 Аграрний сектор 1,8

 Оскільки іноземний капітал ставить за мету панування на обраній території і безпосередній вплив на її розвиток, держава перш за все повинна визначитися у своїх стратегіях розвитку і чітко означити межі капіталу становило майже 60 %. Але в цьому ж 2003 році вперше чистий приріст іноземних інвестицій перевищив мільярд дол. США. Були випадки значного вилучення капіталу в одні квартали і мінімального в наступні. Тож квартальний показник тут непоказовий.

 З'являються також закиди, що зросли обсяги вивезення українських інвестицій за кордон. За І квартал за кордон вивезено українських інвестицій на суму 15,1 млн. дол. США, що становить 1 % від обсягу залучених інвестицій. Це на рівні середньорічних темпів вивезення капіталу. Однак найбільше вивезення капіталу було у І кварталі 2005-го, коли за кордон було вивезено 20 млн. дол. США українських інвестицій, що становило 5 % до обсягу залучених.

 Водночас порівняння залучення прямих іноземних інвестицій у різних країнах свідчить, що рівень інвестування в Україні ще дуже незначний, на порядок нижчий, ніж в країнах ЄС, особливо в розрахунку на душу населення. Так, на одну особу в Україні припадає 481 дол. США. А це у 17-18 разів менше іноземного капіталу, ніж у Чехії або Угорщині, та в 7 разів менше, ніж у Литві. Відношення накопичених іноземних інвестицій до ВВП в Україні становить 4 %, у той час як у Литві — 35, а в Чехії та Угорщині — близько 50 %.

 Галузями інвестування, починаючи з 2007 року, стали сфера торгівлі і громадського харчування. Потім ідуть промисловість, будівництво, комерційна інфраструктура, наука і наукове обслуговування, транспорт, зв'язок.

 Найбільшу цікавість для іноземних портфельних інвестицій становлять такі галузі національної економіки України, як:

  •  підприємства паливно-енергетичного комплексу,

  •  глиноземні заводи,

  •  підприємства зв'язку і комунікацій,

  •  порти та пароплавства,

  •  підприємства з виробництва цементу,

  •  підприємства з виробництва мінеральних добрив,

  •  великі гірничовидобувні підприємства,

  •  підприємства харчової промисловості.

 Сьогодні національна економіка України інтегрується до світового господарства еволюційним шляхом, обираючи основною формою міжнародну торгівлю, інтеграцію до Світової Організації Торгівлі. Партнерами її є 181 країна світу. Стратегічні торгівельні партнери — Російська федерація, Німеччина, Туреччина, Італія, Китай, США та Польща. Але звичка оцінювати Україну як країну з безмежними ресурсами провокує появу програм, які не передбачають розвитку окремих галузей.

 Під впливом тенденцій світової відкритості національній економіці України притаманні, крім функціональних, і територіальні ознаки: схід

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *