Ремесла за доби неоліту, бронзи

Доба неоліту — у межах України датується IV— III тис. до Н. X.. З'являються перші металеві вироби — мідні та золоті. Основними заняттями населення стають землеробство і скотарство. Зароджується орне землеробство з використанням тяглової сили бика. Було винайдено колесо, а відтак з'явився колісний транспорт. Трипільці розводили переважно велику й дрібну рогату худобу, свиней та частково коней. Як тяглову силу використовували биків, якими орали поля, їх запрягали у візки, можливо сани. Серед ремесел значного розвитку досягли чинбарство (вичинка шкіри тварин), кушнірство, прядіння, ткацтво. Освоїли холодне та гаряче кування і зварювання міді

Головна роль у сім'ї переходить від матері до батька, родинні зв'язки почали вестися по батьківській лінії. Замість матріархату поступово утверджується патріархат.

Бронзовий вік(II — поч. І тис. до Н. X.), істотною рисою якого було поширення виробів з бронзи — першого штучно створеного людиною металевого сплаву. Характеризується передусім швидким розвитком скотарства і землеробства. Високим був рівень громадського ремесла, насамперед гончарного та бронзоплавильного. Виникли місцеві центри металургії та обробки бронзи. Почала швидко вдосконалюватися зброя, зводяться укріплені поселення. Помітні зрушення відбувалися й у сфері розвитку позитивних знань, образотворчого мистецтва, всієї духовної культури. Виникла монументальна кам'яна антропоморфна скульптура, ускладнилася система релігійних вірувань, з'явилися зародки майбутнього письма — піктограми.

17. Первісність, як час формування цивілізації

Первісне суспільство — тривалий період в історії людства: від початкового етапу становлення людини та суспільства і до виникнення перших цивілізацій.

Передумовами виникнення цивілізації також були: — зростання та концентрація населення; — поява та певний обсяг додаткового продукту, його концентрація; — розвинена іригація (поливне землеробство); — розвиток ремесла; — розвиток обміну; — соціальна диференціація.

Коли йдеться про відмінність цивілізації від первіснообщинної спільноти, то можна виділити такі сфери, або ознаки:

o порівняно високорозвинене землеробство і ремесло, що вже відокремилося від нього;

o класове суспільство;

o держава;

o міста;

o монументальне будівництво;

o високорозвинене мистецтво;

o писемність;

o спільність порівняно розвиненої релігії та ідеології. Треба підкреслити, що оригінальність тієї чи іншої локальної цивілізації найбільше виявляється в чотирьох останніх сферах, а саме: естетичній, знаковій, релігійно-ідеологічній, а також у передбаченому способі життя. Для того, щоб цивілізація дійсно існувала, необхідна сукупність усіх зазначених ознак. Наявність однієї — не є свідченням наявності цивілізації. Наприклад, найстародавніше у світі місто, відоме історикам, — палестинський Ієрихон. Дослідження довели, що вже 10 тис. рр. тому в ньому мешкали 3 тис. осіб і спосіб життя був суто міським. Проте це не була цивілізація в повному розумінні слова.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *