Початок українського національного відродження. Кирило-мефодіївське товариство, «Руська трійця»

Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. в Україні розгорнувся процес національно-культурного відродження. У цей час активно збиралися та вивчалися історичні документи, етнографічні експонати, фольклорні пам’ятки. Поступово відроджується мова, розширюється сфера її вжитку, насамперед серед української еліти. Цьому процесові сприяли поява першої друкованої граматики та словника української мови. Заявляє про себе іменами Т. Шевченка, Є. Гребінки, Г. Квітки-Основ’яненка українська література, яка не тільки збагачує, удосконалює мову та розширює жанровий діапазон, а й активно пропагує демократичні, антикріпосницькі ідеї, ненависть до національного гноблення.Зрушення, які відбулися наприкінці XVIII — на початку XIX ст. в історичній науці, літературі, розвитку мови, стали пробудження в народу національної свідомості, сприяли усвідомленню ним своєї самобутності, зростанню бажання відстоювати свої права.Засновниками Кирило-Мефодіївського товариства були В. Білозерський, М. Гулак, М. Костомаров, П. Куліш, 0. Маркевич. У роботі товариства активну участь брав і Т. Шевченко. Характерною рисою цього об’єднання була яскраво виражена релігійна спрямованість. Про це свідчить той факт, що товариство назване на честь відомих слов’янських просвітителів, православних святих Кирила й МефодіяОтже Поява та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства фактично поклала початок переходу від культурницького до політичного етапу боротьби за національний розвиток України. Це була спроба передової частини національної еліти осмислити та визначити місце і роль українського народу в сучасному світовому історичному контексті. Заслуга членів Кирило-Мефодіївського товариства полягає в тому, що вони, врахувавши уроки світового досвіду і спроектувавши передові західноєвропейські ідеї на український ґрунт, сформулювали основні постулати українського національного відродження, визначили форми та методи досягнення поставленої мети.На початку 30-х років виникає демократично-просвітницьке та літературне угруповання «Руська трійця»,засновниками якого були Шашкевич , Вагилевич та Головацький, які активно виступили на захист рідної української мови (термін «руська» для галичан означав українська). Першою пробою сил став рукописний збірник власних поезій «Син Русі» наступним кроком «Руської трійці» став збірник «Зоря» Видання цієї книжки було заборонене і віденською, і львівською цензурою Для авторів «Зорі» розпочався період переслідувань, обшуків, доносів, звинувачень . Навіть у цих умовах члени «Руської трійці» не припинили активної діяльності.

Наприкінці 1836 р. світ побачив «Русалка Дністровая» частину збірок було конфісковано . «Русалка Дністровая» стала підсумком ідейних шукань та своєрідним піком діяльності «Руської трійці». Незабаром це об’єднання розпадається. Переслідуваний світською і церковною владою, на 32-му році життя помирає Шашкевич. У1848 р. перейшов на пропольські позиції І. Вагилевич, який починає проповідувати ідею польсько-українського союзу під верховенством Польщі. Довше від інших обстоював ідеї «Руської трійці» Половецький. Проте й він під впливом М. Погодіна приєднується до москвофілів і 1867 р. емігрує до Росії.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *