Перебудова. Горбачов. Сфера політики

У лютому 1986 p. XXVII з'їзд КПРС прийняв нову редакцію Програми партії, з якої вилучили положення про необхідність побудови комунізму і проголосили курс на вдосконалення соціалізму. Саме тоді М. Горбачов висунув два принципово нових політичних гасла — «гласність» і «широка демократизація».Основними досягненнями політики «гласності» стали: ліквідація «білих плям» в історії СРСР; поява ідейного плюралізму, розмаїтості думок; реабілітація безневинно засуджених у 30-50-ті pp. політичних діячів і діячів культури; значне пом'якшення цензури в засобах масової інформації; ліквідація спецсховищ у бібліотеках; масовий прокат кінофільмів, що десятиліттями лежали на полицях за ідеологічними мотивами; поява незалежних газет і журналів; падіння «залізної завіси» і можливість діалогу з країнами Заходу; демократизація всього громадського життя в країні.Розпочате в 1987 р. в СРСР реформування політичної системи проявилося: у проведенні виборів до всіх органів державної влади на альтернативній і змагальній основі; скасуванні 6-ї статті Конституції СРСР про керівну роль КПРС у державі і суспільстві; формуванні багатопартійності; виникненні національно-демократичних, а також неформальних громадських організацій і об'єднань у центрі й у союзних республіках, незалежних від офіційної влади. У березні-травні 1989 р. відбулися вибори на I З'їзд народних депутатів СРСР. Це були перші вільні вибори за радянських часів. До складу депутатів разом із комуністичною номенклатурою були обрані представники демократичних сил. Альтернативні. Влітку 1989 р. на арену політичної боротьби вийшов робітничий рух В умовах соціальної напруженості особливо активно заявили про себе шахтарі. їхній страйк — перший відкритий за багато десятиліть — охопив найважливіші вуглевидобувні регіони Союзу: Воркуту і Кузбас, в Україні — Донбас і Львівсько-Волинський вугільний басейн. Страйк шахтарів показав, що робітничий рух політизується. Робітники перестали довіряти профспілковим лідерам, які представляли офіційну партійну номенклатуру. КПУ втрачає керівні позиції. Характерною рисою суспільно-політичного життя України в цей період стало відродження таких форм відстоювання прав і свобод людини, як мітинги, акції протесту, збори, демонстрації.З кожним днем вони набували все більш масового політичного звучання, усе частіше чутні були заклики до ліквідації бюрократичної партійної системи, до осуду політики русифікації та знищення національних надбань українського народу, до затвердження в суспільстві загальнолюдських цінностей, до поваги національної культури, свободи особи, демократії, державної незалежності.Особливо активним був національно-демократичний рух у західних регіонах України, де збереглися кращі традиції боротьби за національне відродження і демократію. 13 червня 1988 p. у Львові відбувся перший за радянський час в Україні багатотисячний несанкціонований мітинг. Його учасники засудили тоталітарний режим, вимагали від влади забезпечення гарантій прав і свобод кожній людині.У столиці України пройшла перша екологічна демонстрація.

 

 .

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *