Основними причинами виникнення козацтва були:

 а) зростання великого феодального землеволодіння, що розпочалося з XV ст. і підштовхнуло процес господарського освоєння та колонізацію нових земель;

 б) посилення феодальної експлуатації з боку польських і литовських феодалів, шляхти, експлуатації закріпачення селян;

 в) політика полонізації українського народу, наступ католицької церкви на права церкви, посилення церквигніту українців;

 г) зростання зовнішньої загрози, нагальна потреба захисту від турок і потреба татар.

 Перші згадки про козацтво датуються XIII ст. Ще за часів Русі (Київської РусіКиївської Русі згадували про існування на кордоні руських земель і кочового Степу бродників і берладників — вільних людей, які не підкорялися Київської Русі Київської Русі і жили, зокрема, за рахунок здобичі від набігів на половців і візантійські володіння. Однак надалі це традиційне для місцевого населення заняття було перервано татаро-монгольською навалою. Як нова Київської Русі суспільної Київської Русі козацтво формувалося водно-час зі шляхтою протягом ХУ-ХУІ ст. Фактично майже до кінця XVI -ст. термін «козацтво» фіксував не соціальний статус, а спосіб життя, Київської Русі занять.

 Життя запорізьких козаків у самій Січі й життя в зимівниках і бурдюгах значновідрізнялося одне від одного. На Січі жили неодружені козаки і в Січ аж ніяк не допускали жінок, чи буде то мати, сестра або стороння жінка для козака . Запорізьким козакам не дозволяється бути одруженими усередині їхніх жител (вСічі), а які вже одружені, повинні, щоб дружиниїх жили в близьких місцях, куди їздять вони до них тимчасово; але це потрібно робити так, щоб не знали старшини.

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *