Охарактеризуйте основні напрямки політичного розвитку українських земель у XIV — XV ст.

 Влада у ВКЛ була зосереджена у руках великого князя. На відміну від Київ. Русі, князівства у Литві не мали автономії, і місцеві князі були замінені на лит.намісників. Система прямого взаємозв’язку між військовою службою і землеволодінням давала можливість великому лит. князеві мати значне військо і контролювати всі ресурси держави.

 Чималу частину ВКЛ складали сх.слов’янські землі, де місцеві феодали зберегли свої вотчини. Литовці запозичили попередню структуру управління, військову організацію, судову систему.

 Хоч необхідно визнати:

1. з XVI ст. на укр землях уже діяли Лит.статути – кодекси середньовічного права ВКЛ

2. попри те, що власне лит. землі становили приблизно лише 1/10 всієї держави, литовці не асимілювалися у сх.слов’ян. етносі, а навпаки, посилювали централістські тенденції.

 Одним із зовнішньополіт. завдань Лит.держави була боротьба з Золотою Ордою.

 1362 р.- перемога лит-укр-білорвійська над татаро-монголами на Синіх Водах.

 Татаро-монгольська навала на укр землях була ліквідована за часів правління Вітовта, сина Кейстута. Виникла загроза з боку Тевтонського ордену. Після битви на Куликовому полі (1380 р.) посилювався вплив Москви.

 Це зумовило для Литви вибір союзника в особі Польщі.

 Серпень 1385 р. — у м. Крево підписано угоду про об’єднання між ВКЛ і Польськ. королівством. Лит. князь Ягайло одружився з пол. королівною Ядвигою, перейшов у католицьку віру, проголосив католицтво єдиною релігією для насел. Литви і став пол.королем. Кревська унія створила передумови для боротьби з тевтонською агресією, алезабезпечила посилення пол. експансії на територію ВКЛ, і на укр.землі, що викликало відсіч лит. феодалів на чолі з князем Вітовтом.

 1392 р. — у м. Острозі була підписана угода, за якою Польща визнавала Вітовта довічним правителем Литви, а 1398 р. він був проголошений королем лит. і руським. Ліквідував Волинське, Подільське та Київське князівства.

 Позиції Польщі та Литви посилилися під час Великої війни проти Тевтонського ордену (1409–1411), особливо після Грюнвальдської битви (1410), в якій на боці союзників виступили також укр, росіяни та білоруси.

 У 1413 р. — підписано Городельську унію, яка зберігала вплив Польщі над ВКЛ. Лит. феодали зрівнювалися в правах з пол.шляхтою (брати участь у вел.княжій раді). Унія посилила дискримінацію укр.Православ. населення, обмеживши його у держ-управлінні. В Литві було введено пол. взірець адміністр. -територіал. поділу, при цьому укр. землі роздавалися католицькій церкві. Підписанням Кревської і Городельської уній між Литв і Ползмінилося становище укр., що стали об’єктом відкритої експансії Пол.

 Одночасно посилився вплив централізованої Рос. держави, яка проголосила права на територію Пд-Зх Русі. В укр. землях посилилися пророс. настрої. У 1508 р. відбулося повстання під керівництвом князя М. Глинського проти литовських магнатів. Це була остання спроба укр. відібрати свої землі у Литви, але вона зазнала поразки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *